Strona główna > ZKWP

ZKWP

Koordynator Zespołu
mgr Kinga Dąbrowa-Depta
tel.  12 424 54 47, 517 372 827
fax: 12 43 32 740
ul. Grzegórzecka 20
  • Koordynowanie prac Zespołu

 

 

 

 

Do zadań Zespołu Koordynatorów ds. Wsparcia Projektów należy w szczególności:

  • wsparcie Kierowników projektów  w bieżącej realizacji projektów naukowych,
  • wsparcie Kierowników projektów i zespołów badawczych w zakresie przygotowania zamówień na zakupy towarów i usług,
  • wsparcie Kierowników projektów w zakresie harmonogramu prac oraz analizy planowanych wydatków pod kątem zgodności z dokumentacją projektową,
  • weryfikacja dokumentów finansowo-księgowych, wniosków i formularzy związanych
    z zamówieniami, kart pracy i innymi dokumentami związanymi z prawidłową realizacją projektów,
  • wsparcie kierowników projektów w przygotowaniu dokumentacji związanej z uzyskiwaniem niezbędnych zgód, w tym in.   zgody szpitali i podmiotów wykonujących działalność leczniczą na prowadzenie badań naukowych na ich terenie,
  • stała współpraca z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi UJ CM w zakresie realizowanych projektów.