Strona główna > Sekcja Programów Krajowych

Sekcja Programów Krajowych

 

 

Kierownik Sekcji
mgr Izabela Kulczycka-Koryl 

e-mail: izabela.kulczycka@uj.edu.pl
 tel.  506 837 035, 12 37 04 333
 Pokój nr 8

 

 • Koordynacja pracy Sekcji
 • Projekty Narodowego Centrum Nauki
 • Projekty krajowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Zespół Projektów Krajowych

 

 
samodzielny referent
mgr Renata Sobieszczańska-Horbatowska
pracownik nieobecny do 28.07.2018
 

 

 
samodzielny referent
mgr Ewa Krawczyk
 
e-mail: ewa.krawczyk@uj.edu.pl
 tel.  512 748 342, 12 37 04 340
Pokój nr 3
 

 • Projekty Narodowego Centrum Nauki
 • Projekty krajowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

 
samodzielny referent 
mgr Ewa Mydlarz
 
e-mail:
 
 tel.  512 749 575, 12 37 04 371
Pokój nr 3
 
        

 • Projekty krajowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Konkursy ogłaszane przez krajowe instytucje niekomercyjne

                             

  

 
samodzielny referent 
mgr inż. Barbara Sporek
 
e-mail:
 
 tel.  512 749 469, 12 37 04 373
Pokój nr 1
 • Projekty Narodowego Centrum Nauki
 • Projekty krajowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Projekty krajowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  

 

samodzielny referent
mgr Małgorzata Tondryk
 
e-mail:

malgorzata.tondryk@uj.edu.pl
 tel.  512 748 342, 12 370 43 83

Pokój nr 3

 • Projekty krajowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Konkursy ogłaszane przez krajowe instytucje niekomercyjne

Do zadań Sekcji Projektów Krajowych należy pomoc w procesie pozyskiwania środków i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych, w szczególności ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W obrębie Sekcji działają dwa zespoły:

 • Zespół Projektów Krajowych
 • Zespół ds. Dotacji Statutowej i Ewaluacji

Do zadań Zespołu Projektów Krajowych należy:

 • pomoc w zakresie poszukiwania możliwości pozyskiwania środków ze źródeł krajowych oraz w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie;
 • formalna weryfikacja wniosków oraz pomoc na etapie przygotowania i podpisywania umów i aneksów, oraz dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu;
 • obsługa administracyjna realizowanych projektów;
 • weryfikacja formalna sprawozdań rocznych, cząstkowych i końcowych z realizacji projektów;
 • współpraca z kierownikami projektów oraz zespołami projektowymi w ramach przeprowadzanych kontroli i audytów, w tym udział w przygotowywaniu wymaganych dokumentów oraz nadzór nad wdrażaniem zaleceń pokontrolnych