Strona główna > Sekcja Programów Krajowych

Sekcja Programów Krajowych

 

 
Kierownik Sekcji
mgr Izabela Kulczycka-Koryl
 tel.  506 837 035, 12 37 04 333
Pokój nr 8
 • Koordynacja pracy Sekcji

 

 Zespół ds. Dotacji Statutowej i Ewaluacji 

 
Specjalista
Koordynator Zespołu
mgr Alicja Rybka
 
e-mail: alicja.rybka@uj.edu.pl
 tel. 512 749 400, 12 37 04 347
  Pokój nr 4
 • Koordynacja pracy Zespołu
 • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
 • Dotacja celowa na rozwój młodych naukowców
 • wnioski na finansowanie projektów w zakresie Działalności Upowszechniająca Naukę

 

 

Samodzielny referent
mgr Agnieszka Musiał
 e-mail: aga.musial@uj.edu.pl
 tel.  512 749 433, 12 37 04 374
Pokój nr 4

 • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
 • Dotacja celowa na rozwój młodych naukowców
 • Komercyjna Działalność Umowna

 

  Samodzielny referent
mgr Martyna Janikowska
 
e-mail: martyna.janikowska@uj.edu.pl
 
tel.  512 749 433, 12 37 04 374
 Pokój nr 4
 • Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego
 • Dotacja celowa na rozwój młodych naukowców

 

  mgr Michał Hanasiewicz
 
e-mail: michal.hanasiewicz@uj.edu.pl
 • Wsparcie informatyczne systemu DotStat


  lic. Piotr Janczura
 
e-mail: piotr.janczura@uj.edu.pl
 • Wsparcie informatyczne systemu DotStat


 

Samodzielny referent
mgr inż. Barbara Sporek
 
e-mail: barbara.sporek@uj.edu.pl

 tel.  512 749 469, 12 37 04 373
 Pokój nr 1

 

Do zadań Sekcji Projektów Krajowych należy pomoc w procesie pozyskiwania środków i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych, w szczególności ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W obrębie Sekcji działają dwa zespoły:

 • Zespół Projektów Krajowych
 • Zespół ds. Dotacji Statutowej i Ewaluacji

Do zadań Zespołu ds. Dotacji Statutowej i Ewaluacji należy:

 • udział w administracyjnej obsłudze projektów finansowanych z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego oraz dotacji celowej na rozwój młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich – pomoc przy wypełnianiu formularzy w elektronicznym systemie obsługi dotacji statutowej DotStat, pilotowanie składania wniosków, obsługa administracyjna zatwierdzonych projektów;
 • pomoc administracyjna w obsłudze wniosków o finansowanie projektów w ramach upowszechniania nauki, koordynacja sprawozdawczości;
 • doradztwo w obsłudze administracyjnej umów z zakresu komercyjnej działalności umownej (KDU);
 • dystrybucja newslettera informacyjnego poświęconego najnowszym ogłoszeniom z zakresu otwartych konkursów oraz innych wydarzeń związanych z nauką