Strona główna > Wsparcie administracyjne

Wsparcie administracyjne

Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy  Międzynarodowej  CM

ul. Podwale 3, 31-118 Kraków

Adres korespondencyjny:                                                                                                                                                      ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków

 

p.o. Kierownik Działu

mgr Ewelina Bętkowska
 e-mail: ewelina.betkowska@uj.edu.pl
 tel.: 512 749 469, 506 837 001

 

 

Wewnętrznymi jednostkami Działu są:

 

Sekcja Programów Krajowych
Kierownik Sekcji
mgr Jolanta Palowska
 
 
 e-mail: jolanta.palowska@uj.edu.pl
 e-mail: spk_cm@uj.edu.pl
 tel.  506 837 035
Sekcja Programów Międzynarodowych
Kierownik Sekcji
mgr Konrad Kuliński
 
 
 tel.  506 836 986
Sekcja Administracyjnego Wsparcia Projektów
Kierownik Sekcji
mgr Kinga Dąbrowa-Depta
 
 
 e-mail: kinga.dabrowa-depta@uj.edu.pl
 e-mail: sawp@uj.edu.pl
 tel.: 517 372 827
Zespół ds. Administracyjnego Wsparcia Komisji Bioetycznej UJ
Kierownik Zespołu
mgr Izabela Mączałowska
 
 
 tel.: 512 749 464       

 

Do zakresu działania Działu należy m.in.:

  • prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie aplikowania o granty,
  • weryfikacja pod względem formalnym zgłaszanych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i edukacyjnych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,
  • pomoc i wsparcie w prowadzeniu projektów we współpracy z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi oraz instytucjami zewnętrznymi,
  • pomoc i wsparcie dla kierowników projektów oraz zespołów projektowych w zakresie zarządzania projektami,
  • pomoc w przygotowywaniu dla władz Uczelni w zakresie podejmowania decyzji o zawarcie umów partnerskich, umów konsorcjum lub współtworzenia klastrów naukowych, w tym analiza ryzyka związanego z projektami kluczowymi,
  • obsługa administracyjna, organizacyjna i finansowa Komisji Bioetycznej UJ,
  • obsługa administracyjna niekomercyjnych badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.