Strona główna > Zespół ds. Administracyjnego Wsparcia Komisji Bioetycznej UJ

Zespół ds. Administracyjnego Wsparcia Komisji Bioetycznej UJ

ul. Podwale 3, II piętro, pok. 6
31-118 Kraków
 tel.: 506 836 972, 512 749 464, 12 37 04 386                                                                                              
 e-mail: komisja_bioetyczna@cm-uj.krakow.pl

 

 
Kierownik Zespołu
mgr Izabela Mączałowska
 tel.: 506 836 972, 512 749 464, 12 37 04 386    
Pokój nr 6
 
 
mgr Joanna Sałówka
 tel.: 506 836 972, 512 749 464, 12 37 04 386    
Pokój nr 6
 
 
mgr Beata Michalak
 
Zastępstwo na czas nieobecności:
mgr Magdalena Łukasik
 tel.: 506 836 972, 512 749 464, 12 37 04 386      
Pokój nr 6

  •  pracownik nieobecny
 
 

Do zadań Zespołu ds. Administracyjnego Wsparcia Komisji Bioetycznej UJ należy w szczególności:

  • weryfikacja dokumentacji składanej do Komisji pod względem wymogów formalnych,
  • organizacja i koordynowanie prawidłowego przebiegu posiedzeń Komisji,
  • udział w posiedzeniach Komisji, protokołowanie ich przebiegu oraz przygotowanie projektów opinii i decyzji podjętych przez Komisję,
  • stały kontakt z wnioskodawcami zewnętrznymi w zakresie komercyjnych badań klinicznych,
  • współpraca z działami kompetencyjnymi oraz firmami zewnętrznymi w zakresie finansowym,
  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie opiniowanych projektów w tym z Odwoławczą Komisją Bioetyczną,
  • przygotowanie umów cywilnoprawnych dla członków Komisji oraz recenzentów zewnętrznych.