Wprowadzenie Formularza poszukiwania źródeł finansowania projektu w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

118.0640.23.2017

 

OGŁOSZENIE

Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

z dnia 3 kwietnia 2017 r.

w sprawie

 wprowadzenia Formularza poszukiwania źródeł finansowania projektu
w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum

 

 Uprzejmie informuję, że Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJ CM (DAWP) z dniem 3 kwietnia 2017 r. wprowadza Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu. Formularz jest możliwy do pobrania ze strony internetowej DAWP pod adresem:http://www.dawp.cm-uj.krakow.pl/cm/uploads/2017/03/Formularz-poszukiwania-%C5%BAr%C3%B3de%C5%82-finansowania-projektu.docx

Wypełniony formularz można składać elektronicznie przesyłając go na adres: dawp@uj.edu.pl
lub papierowo, przesyłając na adres Działu, ul. Podwale 3, 30-118 Kraków.

 

Pracownicy DAWP po przeanalizowaniu formularza poszukiwania źródeł finansowania projektów, przesyłają odpowiedź niezwłocznie bezpośredniemu zainteresowanemu w formie elektronicznej na adres mailowy wskazany w formularzu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w DAWP pod numerem tel.: 12 37 04 373.

 

Zachęcam do składania formularza

prof. dr hab. med. Marek Sanak

Wersja do druku Wersja do druku


Powrót