Serwis Naukowy


Oprogramowanie jako wyrób medyczny – ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE /Karolina Libront/

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 7 grudnia 2017 r. wydał ważny wyrok dotyczący kwalifikacji oprogramowania jako wyrobu medycznego. Wyrok TSUE należy uznać za korzystny dla przedsiębiorców, gdyż zachowana została logika znoszenia barier handlowych. Jednocześnie zawiera on cenne wskazówki dotyczące kategoryzacji oprogramowania medycznego.


Symulacje medyczne w kształceniu pielęgniarek i położnych /PWX/Rynek Zdrowia/

35 uczelni medycznych kształcących pielęgniarki i położne utworzy monoprofilowe centra symulacji medycznej. Będzie to możliwe dzięki funduszom europejskim. Przeznaczyliśmy na ten cel środki z Programu Wiedza Edukacja Rozwój – poinformowało MZ.


Limanowa: szpital nawiązał współpracę z Collegium Medicum UJ /limanowa.in/Rynek Zdrowia/

Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej nawiązał współpracę z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie praktycznej nauki zawodów medycznych. Na mocy zawartego porozumienia limanowski szpital został włączony do grona podmiotów zrzeszonych w ”Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”.


Co należy wiedzieć o RODO? /Mirosław Stańczyk/ rynekaptek.pl/

Zamiast „danych wrażliwych” pojawiają się „dane szczególnie chronione”. Kary za złamanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) mają iść w setki tysięcy złotych. Zmiany w tym zakresie wejdą w życie 28 maja 2018 roku.


Badania: tauryna może wspierać inne terapie w leczeniu SM /kopalniawiedzy.pl/rynekaptek.pl/

Amerykanie odkryli, że tauryna może ograniczać nawroty stwardnienia rozsianego, wspierając remielinizację. Połączenie tauryny z lekami, które wywołują różnicowanie, znacząco wspomaga proces leczenia – przekonują badacze.