Serwis Naukowy


Prace naukowców z AGH i UJ mogą pomóc w leczeniu wirusa Zika /naukawpolsce.pap.pl/Rynek Zdrowia/

Uczeni z Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie prowadzą badania, które pomogą lepiej zrozumieć proces zakażenia wirusem Zika i przyczynią się do opracowania skutecznych terapii przeciwwirusowych.


Stwardnienie rozsiane – europejski przełom /www.medexpress.pl/

U chorych na SM mieszkańców Unii będzie można stosować okrelizumab – zdecydowała Komisja Europejska. To pierwszy zarejestrowany lek modyfikujący przebieg choroby u pacjentów z wczesną, pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego – najcięższą odmianą tego schorzenia.


Oprogramowanie jako wyrób medyczny – ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE /Karolina Libront/

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 7 grudnia 2017 r. wydał ważny wyrok dotyczący kwalifikacji oprogramowania jako wyrobu medycznego. Wyrok TSUE należy uznać za korzystny dla przedsiębiorców, gdyż zachowana została logika znoszenia barier handlowych. Jednocześnie zawiera on cenne wskazówki dotyczące kategoryzacji oprogramowania medycznego.


Symulacje medyczne w kształceniu pielęgniarek i położnych /PWX/Rynek Zdrowia/

35 uczelni medycznych kształcących pielęgniarki i położne utworzy monoprofilowe centra symulacji medycznej. Będzie to możliwe dzięki funduszom europejskim. Przeznaczyliśmy na ten cel środki z Programu Wiedza Edukacja Rozwój – poinformowało MZ.


Limanowa: szpital nawiązał współpracę z Collegium Medicum UJ /limanowa.in/Rynek Zdrowia/

Szpital Powiatowy im. Miłosierdzia Bożego w Limanowej nawiązał współpracę z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w zakresie praktycznej nauki zawodów medycznych. Na mocy zawartego porozumienia limanowski szpital został włączony do grona podmiotów zrzeszonych w ”Uniwersyteckiej Sieci Szpitali Szkolących”.