Oferty pracy i stypendiów


Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego OPUS na Wydziale Lekarskim UJ CM

Oferta stypendium w projekcie Narodowego Centrum Nauki OPUS pn. „Kliniczne, biochemiczne i genetyczne wskaźniki odpowiedzi na leczenie przeciwciałem anty-IgE w różnych fenotypach astmy”.

Nabór na stypendium Visiting Fellowship Programme for Clinicians

rejestracja w DAWP -8.01.2018

Nabór na stypendium Long-Term EMBO Fellowships

rejestracja w DAWP -2.01.2018

Nabór na stypendium Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers

nabór ciągły

Nabór na stypendium Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers

nabór ciągły