Oferty pracy i stypendiów


Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Farmaceutycznym

Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta   Celem konkursu jest wyłonienie kandydata w ramach realizacji projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS DEC-2013/11/B/NZ7/04865 pt. „ Receptor sierocy GPR18. Poszukiwanie niezbędnych narzędzi do badań nad GPR18 jako potencjalnym celem terapeutycznym”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz.   Wymagania wobec kandydata: absolwent kierunków farmaceutycznych i/lub […]