Oferty pracy i stypendiów


Nabór wniosków na stypendia zagraniczne w ramach puli Freemover w krajach członkowskich Programu CEEPUS (NAWA)

Termin składania aplikacji w UJ CM: 12.11.2018

Nabór na stypendium na pobyt badawczy rządu francuskiego

Termin składania aplikacji: 22.06.2018

Stypendia fundowane przez The Boehringer Ingelheim Fonds

Termin składania aplikacji: do 1 czerwca 2018 r., do 1 października 2018 r., do 1 lutego 2019 r.

Instytucje oferujące stypendia

Nabór na stypendium Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers

nabór ciągły