Aktualności


Nabór na stypendium na pobyt badawczy rządu francuskiego

Termin składania aplikacji: 22.06.2018

Stypendia fundowane przez The Boehringer Ingelheim Fonds

Termin składania aplikacji: do 1 czerwca 2018 r., do 1 października 2018 r., do 1 lutego 2019 r.

Nabór wniosków w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR 2014-2020

Termin składania aplikacji: 14.06.2018, 16.07.2018

Nabór wniosków w ramach konkursu „Trzecia Misja Uczelni”

Termin składania aplikacji w UJ CM: 15.06.2018

Darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź