Aktualności


Konkurs na granty promotorskie związane z żywieniem człowieka, ogłoszone przez Fundację NUTRICIA

118.0640.21.2017 OGŁOSZENIE Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie konkursu na granty promotorskie związane z żywieniem człowieka, ogłoszonego przez Fundację NUTRICIA Data zamknięcia konkursu: Termin rejestracji w DNiWM: Dokumenty aplikacyjne oraz informacje szczegółowe: 30 kwietnia 2017 r. 14 kwietnia 2017 r. www.fundacjanutricia.pl Uprzejmie informuję, że Fundacja NUTRICIA, której celem jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie, zaprasza kandydatów […]

Zmiana siedziby Komisji Bioetycznej UJ

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 stycznia 2017 r.

Nowelizacja Regulaminu Komisji Bioetycznej UJ

Uchwała nr 1. Komisji Bioetycznej UJ