Aktualności


Dodatkowy termin obrad Komisji Bioetycznej UJ – 29.09.2017

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS

Stanowisko doktoranta-stypendysty w Katedrze Farmakodynamiki WF

Zasady składania wniosków i wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do NCN

Zasady składania wniosków i wykaz dokumentów, które należy złożyć w DAWP w celu aplikowania o projekty w ramach konkursów MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7

Przypomnienie o naborze na projekty statutowe i celowe, nowe i kontynuowane na 2018 rok

Zamknięcie naboru: 11 września 2017

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki : MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7

uprzejmie informujemy, że z powodu przedłużających się prac nad formularzami wniosków w systemie OSF, uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki termin zakończenia naboru wniosków w konkursach ogłoszonych 14 czerwca 2017 r., został przedłużony