Aktualności


Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ – 28.04.2017

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 roku o godz. 11.00, w siedzibie Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJCM, ul. Podwale 3, II piętro, sala konferencyjna.

Zmiana siedziby Komisji Bioetycznej UJ

Uprzejmie zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem nr 9 Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie zmiany siedziby Komisji Bioetycznej UJ.

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 stycznia 2017 r.

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 24 stycznia 2017 r. w sprawie: zmian w składzie Komisji Bioetycznej UJ powołanej na kadencję 2014-2017 oraz zmiany zarządzenia nr 102 Rektora UJ z 1 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Bioetycznej UJ na kadencję 2014-2017. Zarządzenie nr 14 Rektora UJ z 24.01.2017 r.  

Nowelizacja Regulaminu Komisji Bioetycznej UJ

Zapraszamy do zapoznania się z treścią znowelizowanego Regulaminu Komisji Bioetycznej UJ oraz obowiązującym od dnia 03.01.2017 r. nowym formularzem wniosku. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, iż zgodnie z § 5 ust. 4 Regulaminu dokumenty, takie jak: protokół badania, informacja dla uczestnika badania, formularz świadomej zgody na udział w badaniu oraz formularz o ochronie danych osobowych muszą być każdorazowo oznaczone numerem wersji i datą ich sporządzenia. Regulamin Komisji […]

Uchwała nr 1. Komisji Bioetycznej UJ

Uchwała nr 1 Komisji Bioetycznej UJ z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie zasad udziału osób oddelegowanych przez wnioskodawcę do prezentacji projektu badania na posiedzeniu Komisji Bioetycznej UJ oraz wymogów dotyczących zgłaszania istotnych zmian do protokołu badania. Uchwała nr 1. Komisji Bioetycznej UJ.  

Komunikat nr 22 Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum z dnia 2 grudnia 2015 r.

Komunikat nr 22 Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie rodzaju badań wymagających uzyskania opinii Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.