Strona główna > Sekcja Programów Międzynarodowych > Sekcja Programów Międzynarodowych

Sekcja Programów Międzynarodowych

 

 
Kierownik Sekcji
mgr Konrad Kuliński
 tel.  506 836 986, 12 37 04 385
Pokój nr 8
 • Koordynowanie pracy Sekcji

 

 

 

Specjalista
mgr Małgorzata Mlostek – Jaworska
 tel.  512 749 635, 12 37 04 317
Pokój nr 7
 • Projekty w ramach programów operacyjnych
 • Projekty w ramach międzynarodowych programów pomocowych
 • Projekty zagraniczne wspomagające naukę
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie aplikowania o fundusze na badania i działalności wspierającej naukę ze środków funduszy europejskich i innych środków pomocowych
 • Administracyjna obsługa stypendiów zagranicznych dla pracowników UJ CM

 

 
Samodzielny Referent
mgr inż. Kalina Janeczko-Wrońska
 tel.  512 749 635, 12 37 04 343
Pokój nr 7
 • Projekty w ramach programów operacyjnych
 • Projekty w ramach międzynarodowych programów pomocowych
 • Projekty zagraniczne wspomagające naukę
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie aplikowania o fundusze na badania i działalności wspierającej naukę ze środków funduszy europejskich i innych środków pomocowych
 • Administracyjna obsługa stypendiów zagranicznych dla pracowników UJ CM

 

 
Specjalista
mgr Katarzyna Gubernat
 tel.  512 749 598, 12 37 04 341
Pokój nr 7
 • Projekty w ramach programów międzynarodowych
 • Projekty zagraniczne wspomagające naukę
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie aplikowania o fundusze na badania i działalności wspierającej naukę ze środków międzynarodowych i innych środków pomocowych
 • Obsługa i wspieranie działań związanych z inicjowaniem współpracy naukowej
  z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym
 • Doradztwo i pomoc przy sporządzaniu porozumień o współpracy naukowej szczebla wydziałowego i instytutowego
 • Wsparcie wizyt delegacji jednostek krajowych i zagranicznych
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi oferującymi środki na dofinansowanie współpracy międzynarodowej

 

  Samodzielny Referent
mgr Krystyna Witek
 e-mail: krystyna.witek@uj.edu.pl
 tel.  512 749 616, 12 37 04 320
 Pokój nr 7
 • Projekty w ramach programów międzynarodowych
 • Projekty zagraniczne wspomagające naukę
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie aplikowania o fundusze na badania i działalności wspierającej naukę ze środków międzynarodowych i innych środków pomocowych
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi oferującymi środki na dofinansowanie współpracy międzynarodowej

 

 
Samodzielny Referent
mgr Justyna Bednarz
 tel. 12 37 04 371
Pokój nr 3
 • Projekty w ramach programów międzynarodowych
 • Projekty zagraniczne wspomagające naukę
 • Prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej w zakresie aplikowania o fundusze na badania i działalności wspierającej naukę ze środków międzynarodowych i innych środków pomocowych
 • Obsługa i wspieranie działań związanych z inicjowaniem współpracy naukowej
  z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym
 • Doradztwo i pomoc przy sporządzaniu porozumień o współpracy naukowej szczebla wydziałowego i instytutowego
 • Wsparcie administracyjne wizyt delegacji jednostek krajowych i zagranicznych
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi oferującymi środki na dofinansowanie współpracy międzynarodowej

 

Do zakresu działań Sekcji Programów Międzynarodowych należy wsparcie czynności związanych z uzyskaniem dofinansowania na badania i działalność wspomagającą badania prowadzone przez jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum ze środków międzynarodowych, Funduszy Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych środków pomocowych.

Sekcja koordynuje współpracę naukowo – badawczą UJ CM z zagranicznymi uczelniami i instytucjami na szczeblu ogólnouczelnianym; prowadzi doradztwo i pomoc przy sporządzaniu porozumień o współpracy naukowo – badawczej szczebla wydziałowego i instytutowego; prowadzi warcie wizyt delegacji jednostek krajowych i zagranicznych oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi oferującymi środki na dofinansowanie współpracy międzynarodowej.

Pracownicy Sekcji aktywnie poszukują możliwości wsparcia finansowego i propagują te informacje w środowisku akademickim. Służą pomocą przy przygotowywaniu wzorów umów i porozumień, przygotowywaniu aplikacji, pełnią rolę doradczą w zakresie aplikowania o środki w ramach Programów Międzynarodowych. Projekty które uzyskały dofinansowanie otrzymują kompleksową obsługę administracyjną

Sekcja na bieżąco poszukuje możliwości dofinansowania działań prowadzonych przez jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł wiedzy.