Strona główna > Sekcja Programów Międzynarodowych > Projekty realizowane międzynarodowe

Projekty realizowane międzynarodowe

      


PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

 1. Tytuł projektu: Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”
  kierownik projektu: dr Michał Nowakowski
 2. Tytuł projektu: „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)”
  kierownik projektu: mgr Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
 3. Tytuł projektu: „Wydłużenie życia i poprawa jego jakości oraz zmniejszenie śmiertelności pacjentów chorych na nowotwór dzięki prawidłowej kontroli gospodarki wodno-elektrolitowej i eliminacji czynników ryzyka odwodnienia oraz dyselektrolitemii”
  k
  ierownik projektu: dr Jakub Kucharz
 4. Tytuł projektu „Innowacyjne zastosowanie biomarkerów w modelu predykcji niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów leczonych wewnątrznaczyniowo w przebiegu miażdżycy tętnic obwodowych
  kierownik projektu: prof. dr hab. med. Rafał Niżankowski
 5. Tytuł projektu „Wpływ polimorfizmów genetycznych oraz wieku na właściwości biomechaniczne, morfologię i budowę anatomiczną ludzkiego ścięgna Achillesa”
  kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Tomaszewski
 6. Tytuł projektu „Systematic Insight into Obesity”
  kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Bała
 7. Tytuł projektu: „Druk 3D modeli wątroby w planowaniu przedoperacyjnym u chorych poddawanych laparoskopowym resekcjom guzów wątroby – ocena krótkoterminowych wyników leczenia”
  kierownik projektu: dr hab. Michał Pędziwiatr
 8. Tytuł projektu: „Morfometria ludzkich zastawek serca: aortalnej, pnia płucnego i ujść przedsionkowo-komorowych. Anatomiczne podłoże dla operacyjnych i małoinwazyjnych technik leczenia wad zastawkowych serca”
  kierownik projektu: dr hab. Wiesława Klimek-Piotrowska

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ


Tytuł projektu: „CERAD – Centrum Projektowania i Syntezy Radiofarmaceutyków Ukierunkowanych Molekularnie
kierownik projektu: prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk

7. Program Ramowy UE


 1. ePREDICE
  Tytuł projektu: „Wczesna prewencja powikłań cukrzycy u osób z hiperglikemią w Europie”  
  kierownik projektu: dr med. Aleksandra Gilis-Januszewska
  termin realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2017
  kwota dofinansowania dla UJ CM: 172 300 EUR
 2. PACE
  Tytuł projektu: „Porównanie efektywności opieki paliatywnej nad osobami starszymi w placówkach opieki długoterminowej w Europie”
  kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Szczerbińska
  termin realizacji: 01.02.2014 – 31.01.2019
  kwota dofinansowania dla UJ CM: 485 912 EUR

HORYZONT 2020


 1. EUthyroid
  Tytuł projektu: „Towards the elimination of iodine deficiency and preventable thyroid-related diseases in Europe”
  kierownik projektu w UJ CM: prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
  termin realizacji: 01.06.2015 – 31.05.2018
  kwota dofinansowania dla UJ CM: 22 492, 50 EUR
 2. ATHLOS
  Tytuł projektu: „Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies”
  kierownik projektu w UJ CM: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk oraz prof. dr hab. Andrzej Pająk
  termin realizacji: 01.05.2015 – 30.04.2020
  kwota dofinansowania dla UJ CM: 141 450 EUR
 3. CHARMED
  Tytuł projektu: „Characterisation of a green microenvironment and to study its impact upon health and well-being in the elderly as a way forward for health Tourism”
  kierownik projektu w UJ CM: dr hab. Jarosław Baran

  termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2020
  kwota dofinansowania dla UJ CM: 108 000 EUR
 4. LungCARD
  Tytuł projektu: „Blood test for clinical therapy guidance of non-small cell lung cancer patients”
  kierownik projektu w UJ CM: dr Paweł Wołkow

  termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2020
  kwota dofinansowania dla UJ CM: 40 500 EUR
 5. CANCER
  Tytuł projektu: „Personalised postoperative immunotherapy to improving cancer outcome and improving quality of life – CANCER”
  kierownik projektu w UJ CM: dr hab. Jarosław Baran
  termin realizacji: 01.03.2018 – 28.02.2022
  kwota dofinansowania dla UJ CM: 108 000 EUR

Program IMI


SPRINTT
Tytuł projektu: „Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia”
kierownik projektu: dr hab. Anna Skalska
termin realizacji: 01.07.2014 – 30.06.2019
kwota dofinansowania dla UJ CM: 823 456 EUR 

Program Zdrowia Publicznego


 1. PATHWAYS
  Tytuł projektu: „Participation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector
  kierownik projektu w UJ CM: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
  termin realizacji: 01.05.2015 – 30.04.2018
  kwota dofinansowania UJ CM: 95 105 EUR
 2. FRAILTOOLS
  Tytuł projektu: „FRAILTOOLS: A comprehensive validation of tools to screen and diagnose frailty in different clinical and social settings to provide instruments for integrated care in older adults
  kierownik projektu w UJ CM: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
  termin realizacji: 01.05.2015 – 30.04.2018
  kwota dofinansowania: 317 790 EUR

 Erasmus+


 1. HCEU
  Tytuł projektu: „HealthCareEurope (HCEU): Fostering transparency and recognition of prior learning within geographical mobility of professionals in the health care sector”
  kierownik projektu: dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
 2. BEPRESEL
   Tytuł projektu: „A Better Preparation For Senior Life”
  kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Szczerbińska
 3. EUcareNET
   Tytuł projektu: „Exchanging about transparency of qualifications within healthcare across borders”
  kierownik projektu: dr hab. Maria Kózka, prof. UJ

 

Inne projekty zagraniczne


 1. GRAN-T-MTC (ERA NET TRANSCAN)
  Tytuł projektu: „Pierwsza faza badania klinicznego z zastosowaniem nowego peptydowego analogu dla receptora CCK-2/gastryna dla zindywidualizowanej diagnostyki i terapii u pacjentów z wznową raka rdzeniastego tarczycy lub jego rozsiewem”
  kierownik projektu: prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk
  termin realizacji: 05.11.2013 – 31.12.2017
  kwota dofinansowania: 941 328,48 PLN
 2. ASP Monitoring
  Tytuł projektu: „Monitoring of the treatment with L-asparaginase in children with acute lymphoblastic leukemia and lymphoblastic lymphoma – focus on the silent inactivation and its influence on the treatment outcome”
  kierownik projektu: dr Małgorzata Czogała
  termin realizacji: 22.06.2017 – 31.08.2018
  kwota dofinansowania: 17 222 EUR

Wellcome Trust International Senior Research Fellowship


WELLCOME TRUST
Tytuł projektu: „Role of perivascular adipose tissue in the regulation of vascular dysfunction and hypertension”
stypendysta Wellcome Trust: prof. dr hab. med. Tomasz Guzik