Strona główna > Przepisy – Sekcja Programów Międzynarodowych

Przepisy – Sekcja Programów Międzynarodowych

Fundusze Europejskie na lata 2014 – 2020 Szczegółowy opis osi priorytetowych w Programie Operacyjnym:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS, EFRR oraz FS na lata 2014-2020 Szczegółowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym:

Harmonogramy naboru wniosków w trybie konkursowym na rok 2017 w Programie Operacyjnym:

 

Fundusze Strukturalne na lata 2007 – 2013

Szczegółowy opis priorytetów w Programie Operacyjnym:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym:

 

Participant Portal

Participant Portal czyli Portal Użytkownika oferuje wiele cennych informacji dotyczących Programów Unii Europejskiej. Na portalu dostępne są informacje dotyczące możliwości finansowania badań i innowacji w programie Horyzont 2020 (Horizon 2020 ) oraz kilku innych programach UE (Research Fund for Coal & Steel, 3rd Health Programme, Promotion of Agricultural Products, Consumer Programme, COSME, Justice Programme). Obok informacji na temat możliwości uzyskania finansowania projektów w konkursach tych programów, na stronie można znaleźć praktyczne porady dotyczące każdego z etapów realizacji projektów. Dodatkowo portal oferuje możliwość zgłoszenia się jako ekspert do oceny projektów składanych w konkursach Programów UE.

Participant Portal posiada dodatkowe funkcje dostępne dla osób, które założą na nim konto. Pozwala on na zdalne przygotowanie i złożenie wniosku projektowego w konkursach wspomnianych Programów UE, a w przypadku uzyskania finansowania – zawarcie umowy. Portal umożliwia również zarządzanie realizowanym projektem i przepływ dokumentów potrzebnych do rozliczenia projektu.

 

Dokumenty 7 Programu Ramowego

  • Decyzja Nr 1982/2006/WE/ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 dotycząca siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007-2013)
  • Rozporządzenie (WE) Nr 1906/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ustanawiające zasady uczestnictwa przedsiębiorstw, ośrodków badawczych i uczelni wyższych w działaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego oraz zasady upowszechniania wyników badań (2207-2013)

 

Inne