Podstawy prawne funkcjonowania Komisji Bioetycznej

Działanie Komisji Bioetycznych regulują następujące akty prawne:

Przepisy wewnątrzuczelniane: