Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki : MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7

OGŁOSZENIE

Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów
i Współpracy Międzynarodowej

z dnia 28.08.2017 r.
w sprawie:

przedłużenia terminu składania wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki ogłoszonych 14 czerwca 2017 r.: MAESTRO 9, HARMONIA 9, SONATA 13 i SONATA BIS 7

uprzejmie informujemy, że z powodu przedłużających się prac nad formularzami wniosków w systemie OSF, uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki termin zakończenia naboru wniosków w konkursach ogłoszonych 14 czerwca 2017 r., został przedłużony do dn. 22 września br.

Z uwagi na powyższe termin naboru wniosków w DAWP zostaje przedłużony do dn. 11 września br. godz. 15.00.

Powyższa zmiana obowiązuje dla konkursów:

  • MAESTRO – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • SONATA – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem;
  • SONATA BIS – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

 

Zgodnie z komunikatem NCN, formularze wniosków mają zostać udostępnione w systemie OSF 29 sierpnia br. Informacje dotyczące warunków składania wniosków w UJ CM zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu, po otwarciu systemu OSF.

 

Sekcja Programów Krajowych

Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów

i Współpracy Międzynarodowej UJ CM

 

 

Wersja do druku Wersja do druku


Powrót