Strona główna > Projekty zrealizowane krajowe > Projekty zrealizowane krajowe – Wydział Lekarski

Projekty zrealizowane krajowe – Wydział Lekarski

 

 

Jednostka Kierownik Data początkowa Data końcowa Temat Rodzaj
Katedra Fizjologiiprof. dr hab. Tomasz Brzozowski2014-03-192018-03-18Rola tkanki tłuszczowej krezki oraz osi mięśnie- tkanka tłuszczowa w przebiegu eksperynalnego zapalenia okrężnicy u myszy z normalną wagą i otyłością indukowaną dietą wysokotłuszczowąOPUS
II Katedra Chorób Wewnętrznychprof. dr hab. Marek Sanak2014-02-132016-09-12Celowa genomika chorób układu sercowo-naczyniowego - wieloczynnikowy model genetyczny predykcji okołozabiegowych i odległych zdarzeń sercowo-naczyniowych u chorych poddanych pozasercowym operacjom naczyniowym lub zabiegom endowaskularnymOPUS
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologiiprof. dr hab. Marcin Majka2014-02-132017-08-12Rola czynnika transkrypcyjnego SNAIL1 w patogenezie nowotworów nie-epitelialnychOPUS
Katedra Mikrobiologiidr hab. Magdalena Strus2014-03-032017-12-02Badania nad regulacyjną rolą laktoferyny w zaburzeniach mikroflory i funkcji jelita w oparciu o modele zwierzęceOPUS
Katedra Neurologiidr hab. Tomasz Dziedzic, prof. UJ2014-03-042017-03-03Wpływ endotoksemii na rokowanie w udarze niedokrwiennym mózguOPUS
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczegodr hab. Piotr Jankowski, prof. UJ2014-02-202017-02-19Związek cukrzycy, stężenia NT-proBNP i dobowego profilu oraz zmienności krótkoterminowej centralnego cisnienia tetniczego z uszkodzeniami narządowymi u osób z nadciśnieniem tętniczymOPUS
II Katedra Chorób Wewnętrznychdr Stanisława Bazan-Socha2014-03-032018-03-02Rola receptorów kolagenowych, integryn alfa1 beta1 i alfa2beta1, w powstawaniu reakcji zapalnej i zmian strukturalnych w drogach oddechowych w astmie - spojrzenie na drzewo oskrzeloweOPUS
Katedra Farmakologiidr Beata Bujak-Giżycka2014-03-042016-11-03Układ renina- angiotensyna w raku piersi- badania nad metabolizmem i rolą Angiotensyny- (1-12) w modelu in vitroOPUS
Katedra Patofizjologiidr Agata Ziomber2014-02-132018-02-12Przezczaszkowa bezpośrednia stymulacja mózgu (tDCS) a metabolizm energetyczny u otyłych szczurówOPUS
Katedra Biochemii Lekarskiejdr Kinga Kocemba2014-03-132016-08-12Wpływ środowiska niskotlenowego na zmiany funkcjonalne w komórkach szpiczaka mnogiegoPRELUDIUM
Katedra Immunologiimgr Katarzyna Nazimek2014-04-222017-04-21Wpływ egzosomalnego czynnika supresyjnego limfocytów T CD8+ na aktywność immunologiczną mysich makrofagówPRELUDIUM
Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsimgr Magdalena Filip2014-04-222016-04-21Wpływ wysiłku fizycznego na funkcję śródbłonka oraz parametry zapalne w krwi oraz tłuszczu myszy z indukowanym wysokim cisnieniem tętniczym zależnym od angiotensyny IIPRELUDIUM
Katedra Anatomii lek. Krzysztof Tomaszewski 2013-09-102014-09-30Wapnienienie płytki końcowej, okluzja naczyń odżywczych oraz rola białek odpowiedzialnych za przetwarzanie nieorganicznego pirofosforanu w chorobie degeneracyjnej szyjnych dysków międzykręgowychETIUDA
Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsidr Mateusz Siedliński2013-07-082017-05-07Badanie transkryptomu w celu identyfikacji genów odpowiedzialnych za rozwój indukowanego angiotensyną II nadciśnienia i dysfunkcji naczyniowej in vivoSONATA
II Katedra Chorób Wewnętrznychprof. dr hab. Krzysztof Sładek2013-06-172016-12-16Analiza profilu ekspresji microRNA w sarkoidozieOPUS
Katedra Anatomii lek. Krzysztof Tomaszewski2013-06-182015-06-17Rola wapnienia płytki końcowej, okluzji naczyń odżywczych oraz białek odpowiedzialnych za przetwarzanie nieorganicznego pirofosforanu w patogenezie choroby degeneracyjnej szyjnych dysków międzykregowychPRELUDIUM
Katedra Pediatriidr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ2013-07-022017-07-01Nowe aspekty odporności nieswoistej u noworodka urodzonego przedwcześnie - poszukiwanie nowych czynników ryzyka sepsy noworodkowejOPUS
Katedra Biochemii Klinicznejdr hab. Ewa Stępień, prof. UJ2013-06-262017-06-25Rola mikrocząsteczek w patomechanizmie retinopatii cukrzycowej - badanie mechanizmów komunikacji międzykomórkowej w starzeniu śródbłonkaOPUS
Zakład Reumatologii i Balneologiidr Joanna Sulicka-Grodzicka2013-07-052017-07-04Ocena funkcji śródbłonka i ryzyka sercowo-naczyniowego u osób dorosłych wyleczonych z choroby nowotworowejPRELUDIUM
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologiidr Rafał Szatanek (poprzedni kierownik: prof. dr hab. Marek Zembala)2013-07-182018-01-17Progresja nowotworów złosliwych - rola mikrofragmentów błonowych pochodzenia nowotworowego (onkosomów) w komunikacji między komórkami nowotworowymi. Możliwy cel terapii biologicznej w chorobie nowotworowejOPUS
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczegoprof. dr hab. Danuta Czarnecka2013-07-152017-07-14Denerwacja nerek u chorych z niewydolnością serca i terapią resynchronizacyjnąOPUS
Katedra Mikrobiologiimgr Monika Pobiega2013-02-282016-02-27Zakażenia dróg moczowych wywołane przez drobnoustroje Pseudomonas spp. w różnych populacjach pacjentów (pacjenci hospitalizowani, rezydenci domów opieki długoterminowej oraz pacjenci ambulatoryjni)PRELUDIUM
Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologiilek. med. Piotr Mazur2013-02-252017-02-24Aktywacja układu krzepnięcia w stenozie aortalnej powikłanej poszerzeniem aorty wstępnejPRELUDIUM
II Katedra Chorób Wewnętrznych prof. dr hab. Lucyna Mastalerz2013-01-282014-07-27Izoprostany w kondensacie powietrza wydechowego po wziewnym podaniu aspiryny u chorych na astmę oskrzelową z nadwrażliwością na aspirynę i bez niejOPUS
Katedra Mikrobiologiidr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach2013-01-292016-08-28Epidemiologia występowania i charakterystyka molekularna Gram-ujemnych pałeczek niefermentujących izolowanych z zakażeń w różnych populacjach o szczególnym narażeniu: pacjenci oddziałów intensywnej terapii neonatologicznej i dorosłych, rezydenci opieki długoterminowej oraz inneOPUS
Katedra Immunologiidr hab. Szczepan Józefowski2013-01-282016-01-27Badania roli wybranych receptorów zmiataczy w biologii makrofagów i komórek dendrytycznychOPUS
Katedra Farmakologiiprof. dr hab. Jacek Jawień2013-02-152015-06-14Badanie przeciwmiażdżycowego działania beta-adrenolityków trzeciej generacji, na udoskonalonym modelu eksperymentalnym miażdżycy: myszy z wyłączonymi genami dla śródbłonkowej syntazy tlenku azotu i apolipoproteiny EOPUS
I Katedra Chirurgii Ogólnej dr Marek Sierżęga 2013-02-252016-02-24Rola fragmentów mikroRNA krążących we krwi w patogenezie raka żołądkaOPUS
Katedra Mikrobiologiidr Tomasz Gosiewski2012-08-222015-08-21Badanie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego u pacjentów z cykrzycą typu 1 i 2 oraz z otyłością olbrzymią lub patologiczną poddawanych zabiegowi rękawowej resekcji żołądkaSONATA BIS
Katedra Mikrobiologiidr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach2012-08-132015-08-12Badania nad wirulencją i lekoopornością szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z przypadków zakażeń w różnych grupach pacjentów o szczególnym narażeniuOPUS
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczegoprof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz2012-08-132016-02-12Wpływ treningu wolnego oddychania na profil oddechowy, autonomiczny układ nerwowy oraz wydolnośc wysiłkową u chorych z przewlekła niewydolnością sercaOPUS
Katedra Pediatriidr Mirosław Bik- Multanowski2012-08-132015-12-12Identyfikacja genomowego patomechamizmu rozwoju demencji w zespole DownaOPUS
II Katedra Chorób Wewnętrznychdr hab. Wojciech Szczeklik2012-08-132016-01-12Biosynteza leukotrienów w zawale serca: mechanizmy regulacyjne a powikłania sercowo-naczynioweOPUS
II Katedra Chorób Wewnętrznych prof. dr hab. Jacek Musiał2012-08-222015-08-21Zespół antyfosfolipidowy- autoimmunologiczna choroba układu sercowo-naczyniowego. Patogenetyczna rola (auto)immunologicznego zapalenia i aktywacji układu krzepnięciaOPUS
Katedra Pediatriidr hab. Przemko Kwinta2012-08-132015-12-12Poznanie patomechanizmów odległych nastepstw wczesniactwa-badanie z wykorzystaniem technik macierzowychOPUS
Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Sercadr hab. Grzegorz Gajos2012-07-272016-10-26Wpływ suplementacji wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi omega-3 na funkcję śródbłonka, stres oksydacyjny, agregację płytek krwi i krzepnięcie oraz proces zapalny u pacjentów z cukrzycą typu 2 oraz chorobami układu sercowo-naczyniowegoOPUS
Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsiprof. dr hab. Tomasz Guzik2012-09-042016-03-03Rola mikro- RNA w regulacji okołonaczyniowego stanu zapalnego w patogenezie nadciśnienia tętniczego i dysfunkcji naczyniowejOPUS
Katedra Fizjologiidr Marcin Surmiak2012-10-102015-06-09Wzorzec molekularny granulocytów obojętnochłonnych w ziarniniaku WegeneraPRELUDIUM
Katedra Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsimgr Dominik Skiba2012-09-192014-09-18Mechanizmy przeciwmiażdżycowego działania stymulacji receptora Mas dla angiotensyny 1-7 w modelu doświadczalnym myszy z wyłączonym genem apoEPRELUDIUM
Katedra Biochemii Klinicznejprof. dr hab.Aldona Dembińska- Kieć2012-06-062015-12-06DHA/EPA a zmiany w epigenomice komórek krwi i w poziomie specyficznego dla endotelium i komórek beta trzustki miRNAMAESTRO
Katedra Farmakologiiprof. dr hab. Rafał Olszanecki2011-12-192014-08-18Nowe peptydy angiotensynowe - powstanie i rola w tkance tłuszczowej w szczurzym modelu otyłości oporności na działanie insulinyHARMONIA
Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologiiprof. dr hab. Tomasz Grodzicki2011-12-082015-01-07Program oceny diagnostyki, leczenia kosztów u chorych z niewydolnością serca, w losowo wybranych jednostkach lecznictwa otwartego i zamkniętego o różnym poziomie referencyjności- Cześć IIOPUS
Katedra Endokrynologiiprof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk2011-12-012015-03-31Współudział mutacji w genach regulujących układ immunologiczny oraz w genach specyficznych dla gruczołu tarczowego w rozwoju choroby Hashimoto - badanie kohortowe rodzin oraz osób niespokrewnionychOPUS
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego dr hab. Katarzyna Stolarz-Skrzypek 2011-12-012014-11-30Metabolizm witaminy D i zmienność genetyczna jej receptora a ciśnienie tętnicze, struktura i funkcja naczyń tętniczych oraz lewej komory sercaOPUS
II Klinika Kardiologiiprof. dr. hab. Paweł Petkow-Dimitrow2011-12-012014-11-30Kardiomiopatia przerostowa- badanie zalezności pomiędzy występowaniem arytmii komorowej a poziomami biomarkerów zapalnych (CRP, TNF, IL-6, IL-8), zwłóknienia (PICP, TGF-beta), ischemicznych (troponina I) i hemodynamicznych (BNP) w odniesieniu do zmian morfologicznych (późne kontrastowanie) w rezonansie magnetycznymOPUS
I Katedra Chirurgii Ogólnej dr hab. Piotr Kołodziejczyk, prof. UJ 2011-12-162014-12-15Badania nad możliwością personalizacji chemioterapii adiuwanowej raka żołądka za pomocą oceny stopnia ekspresji, polimorfizmu i metylacji genów związanych z  metabolizmem i farmakodynamiką cisplatyny oraz fluorouracyluOPUS
Katedra Biochemii Lekarskiejprof. dr hab. Lidia Włodek 2011-12-162015-12-15Wpływ kwasu liponowego i nitrogliceryny na aktywność dehydrogenazy aldehydowej w badaniach in vitro. Implikacje dla poszerzenia obszarów farmakologicznej aktywności kwasu liponowego i nitrogliceryny – nowe oblicze OPUS
Katedra Neurologiidr hab. Joanna Pera2011-12-152014-12-14Układ glutaminergiczny a tolerancja mózgu na niedokrwienie - rola układów transportujących (EAAT2 i Xc-)OPUS
Katedra Biochemii Lekarskiejdr Wojciech Placha2011-07-032015-12-15Skojarzona terapia celowana z użyciem ligandów receptorów PPAR i statyn w kombinacji z cytostatykami skierowana przeciw molekularnym mechanizmom progresji nowotworówSONATA
Katedra Mikrobiologiidr Agnieszka Chmielarczyk2011-12-072014-12-06Molekularna charakterystyka pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae izolowanych z zakażeń inwazyjnych od noworodków z bardzo mała masą urodzeniową z uwzglednieniem ich lekooporności oraz czynników wirulencjiSONATA
Katedra Histologiidr Małgorzata Jasińska2011-12-072015-12-06Rytmika dobowej plastyczności synaptycznej w korze somatosensorycznej myszySONATA
Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej UJ CMdr hab. Jacek Kołcz2011-12-082014-12-07Mobilizacja do krwi i obecność w tkankach serca małych komórek o fenotypie zarodkowych komórek macierzystych (VSEL) u dzieci z wrodzonymi wadami sercaOPUS
Katedra Farmakologiidr Anna Wiśniewska2011-12-192015-05-18Mechanizm przeciwmiażdżycowego działania agmatyny – badania na modelu eksperymentalnym miażdżycy: myszy z wyłączonym genem dla apolipoproteiny E (apoE knockout micePRELUDIUM
Katedra Biochemii KlinicznejMgr Dorota Gosiewska-Pawlica2011-12-122015-06-11Zastosowanie oznaczeń stężenia elastazy leukocytarnej, kalprotektyny, laktoferyny, białka wiążącego wolne kwasy tłuszczowe (I-FABP) w osoczu, wybranych markerów serologicznych oraz polimorfizmu genu TLR4 (Asp299Gly) w różnicowaniu i ocenie aktywności klinicznej choroby Crohna i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz w rozpoznaniu fenotypu przetokowego choroby CrohnaPRELUDIUM
Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Mgr Michał Ząbczyk2011-12-162014-06-30Kompleksowa ocena czynności i struktury skrzepu fibrynowego u pacjentów leczonych doustnymi antykoagulantamiPRELUDIUM
Katedra FarmakologiiMgr Aneta Stachowicz 2011-12-162014-05-15Mitochondrialna dehydrogenaza aldehydowa (ALDH2) jako punkt uchwytu dla nowych leków przeciwmiażdżycowychPRELUDIUM
Katedra Mikrobiologiiprof. dr hab. Piotr Heczko2011-05-132014-11-12Badania nad mechanizmami prowadzącymi do inwazyjnych zakażeń wywołanych przez Streptococcus pyogenes u kobiet w połoguProjekt badawczy własny
Katedra Mikrobiologiidr Monika Brzychczy-Włoch2011-05-062014-05-05Molekularna charakterystyka gronkowców koagulazo-ujemnych izolowanych z zakażeń inwazyjnych od noworodków z małą i bardzo małą masą urodzeniową, z uwzględnieniem ich lekooporności oraz czynników wirulencjiProjekt badawczy własny
Katedra Mikrobiologiidr hab. Magdalena Strus2011-05-132014-11-12Mechanizmy regulacji powstawania biofilmu Pseudomonas aeruginosa u pacjentów z zakażonymi ranami przewlekłymiProjekt badawczy własny
Katedra Ginekologii i Położnictwadr hab. Robert Jach2011-05-262016-01-25Określenie znaczenia wybranych biomarkerów w identyfikacji i stopniowaniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (CIN)Projekt badawczy własny
II Katedra Chorób Wewnętrznychprof. dr hab. Jacek Musiał2011-05-192015-05-18Układ osi limfocytów pomocniczych Th17 i limfocytów regulatorowych CD25/FoxP3+ w zaostrzeniach nefropatii u chorych na toczeń rumieniowaty układowyProjekt badawczy własny
Katedra Pediatriidr Małgorzata Kumorowicz-Czoch2011-04-212014-04-20Ocena podłoża molekularnego dysgenezji gruczołu tarczowego i jej kliniczny obraz u dzieci z wrodzoną niedoczynnością tarczycyProjekt badawczy własny
Klinika Kardiologii Dziecięcej P-A IPprof. dr hab. Andrzej Rudziński2011-05-042014-12-03Występowanie i znaczenie rokownicze zmian w układzie krążenia u młodocianych z wadami serca leczonych w dzieciństwieProjekt badawczy własny
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologiidr hab. Monika Baj-Krzyworzeka2011-05-232015-01-22Mikrofragmenty błonowe komórek nowotworowych w procesie różnicowania i polaryzacji monocytów człowieka – rola microRNA i czynnika wzrostu makrofagów (M-CSF)Projekt badawczy własny
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologiiprof. dr hab. Marcin Majka2011-05-042015-05-03Określenie roli osi HGF-MET w procesie przejścia epitelialno-mezenchymalnego na przykładzie raka szyjki macicy – badania eksperymentalneProjekt badawczy własny
Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Sercadr Artur Pietrucha2011-05-192014-12-18Wpływ omdleń odruchowych na ośrodkowy układ nerwowy oraz czynność śródbłonka z uwzględnieniem układu krzepnięcia i fibrynolizyProjekt badawczy własny
Katedra Chorób Metabolicznychdr Magdalena Szopa2011-08-042014-08-03Nowe kierunki badań nad charakterystyką kliniczną pacjentów z cukrzycą MODYProjekt badawczy habilitacyjny
Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowychprof. dr hab. Krystyna Obtułowicz/lek. med. Katarzyna Piotrowicz-Wójcik2011-05-192014-05-18Cytometryczny test aktywacji bazofilów [CD63+] w diagnostyce nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalneProjekt badawczy promotorski
I Katedra Chirurgii Ogólnejprof. dr hab. Andrzej Matyja2010-11-022014-11-01Badania nad mechanizmami i znaczeniem uogólnionej odpowiedzi zapalnej u chorych na raka trzustkiProjekt badawczy własny
I Katedra Chirurgii Ogólnejprof. dr hab. Jan Kulig2010-10-292014-04-28Kontynuacja i koordynacja wieloośrodkowych badań nad poprawą wyników skojarzonego leczenia raka żołądka w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia przedoperacyjnej chemioterapii oraz testów chemiowrażliwości nowotworu na stosowane cystostatykiProjekt badawczy własny
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologiidr Katarzyna Miękus2010-10-292015-04-28Poznanie roli receptora MET w rozwoju i przerzutowaniu raka szyjki macicyProjekt badawczy własny
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologiidr Katarzyna Miękus2010-10-292014-10-28MET receptor jako nowy czynnik odpowiedzialny za hamowanie różnicowania mięsaka prążkowanokomórkowego – implikacje dla opracowania nowego protokołu leczeniaProjekt badawczy własny
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii dr med. Aleksandra Krasowska-Kwiecień2010-10-282014-10-27Zastosowanie komórek macierzystych mezenchymy w terapii ciężkich postaci choroby przeszczep przeciw biorcy po transplantacji allogenicznych komórek krwiotwórczych Projekt badawczy własny
Katedra Endokrynologiiprof. dr hab.Alicja Hubalewska-Dydejczyk2010-10-252014-04-24Wizualizacja zmian rozrostowych za pomocą scyntygrafii receptorowej analogiem GLP-1 znakowanej izotopem 99mTc jako potencjalne narzędzie diagnostyki i planowania terapii u chorych onkologicznychProjekt badawczy własny
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii prof. dr hab. Marek Zembala2010-10-262014-06-25Krążące mikrofragmenty błonowe komórek nowotworowych u pacjentów z rakiem jelita grubego – charakterystyka fenotypowa, strukturalna, molekularna, aktywność biologiczna i rola w chorobie nowotworowej Projekt badawczy własny
Katedra Immunologiidr Rafał Biedroń2010-09-212014-09-20Badanie mechanizmów związanych ze zwiększoną immunogennością oksydatywnie zmodyfikowanych białekProjekt badawczy własny
Katedra Protetyki Stomatologicznejdr n. med. Aneta Wieczorek2010-05-052015-03-30Analiza funkcji układu stomatognatycznego w celu określenia kryteriów diagnostycznych zaburzeń czynnościowychProjekt badawczy własny
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii dr Jacek Kijowski2010-04-122014-04-11Izolacja i charakterystyka nowotworowych komórek macierzystych w nowotworach wieku dziecięcego na przykładzie mięsaka prążkowanokomórkowego Projekt badawczy własny
Katedra Pediatriidr Monika Miklaszewska2010-03-102014-07-09Ocena wczesnych markerów uszkodzenia nerek u noworodków w kontekście najczęstszych powikłań okresu noworodkowegoProjekt badawczy własny
Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii dr hab. Jarosław Baran2010-03-102014-04-30Monocyty człowieka generowane z macierzystych komórek hemetopoetycznych CD34+ w prezentacji neoantygenów i indukcji swoistych limfocytów cytotoksycznych – implikacje dla czynnej adoptywnej immunoterapii komórkowej nowotworów Projekt badawczy własny
II Katedra Chorób Wewnętrznychlek. Anna Włudarczyk2014-09-022018-03-01Ocena częstości występowania dysfunkcji układu autonomicznego u chorych na pierwotne, układowe zapalenia naczyńPRELUDIUM
II Katedra Chorób Wewnętrznychprof. dr hab. Lucyna Mastalerz2014-07-162017-10-15Wpływ dawki aspiryny na poziom prostanoidów w plwocinie indukowanej u chorych na astmę z i bez nadwrażliwości na aspirynęOPUS
II Katedra Chorób Wewnętrznychdr Krzysztof Wójcik2014-09-162017-09-15Badanie trójwymiarowego rozkładu przestrzennego przeciwciał przeciwjądrowych w różnych zaburzeniach autoimmunologicznychPRELUDIUM
Katedra Patomorfologiiprof. dr hab. Romana Tomaszewska (Kierownik Zespołu w UJ CM)2015-03-252017-11-24Ludzkie ścięgno Achillesa - modelowanie jego fizjologicznej i chorobowo zmienionej struktury oraz detekcja mikropęknięć przy wykorzystaniu technik optoakustycznych i mikroskopowych - projekt realizowany w konsorcjum, którego liderem jest AGHOPUS
Katedra Farmakologiimgr Joanna Stefan2015-03-052017-03-04Wpływ nowego, modyfikowanego kationowo pullulanu na rozwój miażdżycy u zwierzątPRELUDIUM
Katedra Fizjologiimgr Marcin Magierowski2015-10-012016-09-30Siarkowodór w protekcji błony śluzowej żołądka przed uszkodzeniami wywołanymi przez czynniki wrzodotwórcze w modelach eksperymentalnych ETIUDA
Katedra Fizjologiimgr Marcin Magierowski2015-07-132017-05-12Tlenek węgla (CO) jako fizjologiczny czynnik gastroprotekcyjny i modulujący aktywność enzymów szlaku syntezy siarkowodoru (H2S) w eksperymentalnym modelu aspirynowych uszkodzeń błony śluzowej żołądkaPRELUDIUM