Strona główna > Projekty zrealizowane krajowe > Projekty zrealizowane krajowe – Wydział Farmaceutyczny

Projekty zrealizowane krajowe – Wydział Farmaceutyczny

 

 

Jednostka Kierownik Data początkowa Data końcowa Temat Rodzaj
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczychmgr Anna Matys2014-05-052015-07-04Pochodne hydantoiny w walce z lekoopornością szczepów bakteryjnychPRELUDIUM
Katedra Chemii Farmaceutycznej prof. dr hab. Maciej Pawłowski2013-07-112016-07-10Synteza i właściwości farmakologiczne mono-, di- i triheterocyklicznych pochodnych azolowych, jako kombinowanych ligadnów receptorowych i inhibitorów fosfodiesteraz o potencjalnym działaniu psychotropowymOPUS
Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacjidr Anna Krupa2013-07-112017-07-10Charakterystyka matryc hydrofilowych zawierających inhibitory fosfodiesterazy-5 w warunkach in vitro/in vivoSONATA
Katedra Chemii Farmaceutycznej prof. dr hab. Barbara Malawska2013-07-112016-07-10Poszukiwanie nowych ligandów wielofunkcyjnych wpływających na procesy neurodegeneracyjneOPUS
Katedra Chemii Farmaceutycznejdr Krzysztof Kamiński2013-02-182016-08-17Poszukiwanie nowych substancji o zróżnicowanych właściwościach protekcyjnych w zwierzęcych modelach drgawek padaczkowych wśród amidowych pochodnych kwasu 1 -(2,5-dioksopirolidyn-1-ylo)-octowegoSONATA
Katedra Toksykologiiprof. dr hab. Małgorzata Filip2013-01-312016-01-30Rola układu endokanabinoidowego w patogenezie depresji i w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnychOPUS
Katedra Chemii Farmaceutycznejdr hab. Paweł Zajdel2013-02-182016-02-17Biomimetyki LCAP - pochodne amin alicyklicznych jako nowa klasa ligandów dla receptorów monoaminergicznychOPUS
Katedra Farmakodynamikidr Kinga Sałat, prof. UJ2013-02-182016-10-17Badanie aktywności farmakologicznej nowych, nieselektywnych inhibitorów transportu zwrotnego kwasu gamma-aminomasłowego (GABA) w wybranych modelach behawioralnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jako metody analizy i klasyfikacji zachowań oraz predykcji efektywnych i toksycznych przedziałów dawkowaniaOPUS
Katedra Farmakodynamikidr hab. Jacek Sapa2012-08-222016-08-21Częściowi agoniści receptorów alfa-1-adrenergicznych jako potencjalne związki poprawiające parametry urodynamiczne w łagodnym przeroście gruczołu krokowegoOPUS
Zakład Farmacji Społecznejdr Anna Gołda2012-07-272016-06-26Analiza użytkowania preparatów zawierających substancje psychotropowe z grupy IV-P ze szczególnum uwzględnieniem leków przeciwlkękowych, uspokajających i nasennych z grupy benzodiazepin (ATC N05B i N05C) w wybranych województwach PolskiSONATA
Katedra Toksykologiidr Katarzyna Młyniec2012-08-142016-02-13Udział receptora GPR39 w mechaniźmie działania leków przeciwdepresyjnychOPUS
Katedra Farmakodynamikidr Magdalena Dudek2012-08-222016-08-21Częściowi agoniści receptorów alfa-2- adrenergicznych jako nowa perspektywa skutecznego i bezpiecznego zmniejszania masy ciała i otyłościOPUS
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczychprof. dr hab. Katarzyna Kieć- Kononowicz2012-09-252016-09-24Poszukiwanie nowych ligandów receptorów adenozynowych o właściwościach lekopodobnychHARMONIA
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczychprof. dr hab. Katarzyna Kieć- Kononowicz2012-05-182017-12-18Receptory H3/H4 histaminowe jako atrakcyjny cel poszukiwań substancji biologicznie aktywnychMAESTRO
Zakład Analityki Biochemicznejdr Joanna Gdula- Argasińska2011-12-072014-12-06Interakcje WWA z kwasami tłuszczowymi w warunkach in vitro oraz in vivo OPUS
Katedra Toksykologiiprof. dr hab. Bogusława Budziszewska2011-12-072014-12-06Wpływ eterów glikolu etylenowego na parametry stresu oksydacyjnego i wybrane enzymy metabolizujace glukozę w mózguOPUS
Katedra Toksykologiidr n. farm. Inż. Maciej Gawlik2011-12-152015-06-14Ocena zdolności protekcyjnych rezweratrolu i kwercetyny w modelach neurotoksyczności indukowanej glinem i manganemOPUS
Zakład Farmacji Klinicznejdr hab. Anna Wesołowska, prof. UJ2011-12-152014-12-14Poszukiwanie związków biologicznie aktywnych wśród ligandów receptorów serotoninowych, szczególnie 5-HT7, i dopaminowych o potencjalnym działaniu psychotropowymOPUS
Katedra Farmakodynamikidr Marek Bednarski2011-12-152015-06-14Struktura, a aktywność adrenolityczna racematów i chiralnych analogów 1-(1H-indol-4-iloksy)-3-(2-metoksyfenoksy)etyloamino)propan-2-oluSONATA
Katedra Chemii Organicznejdr Marzena Baran2011-12-162014-06-15Synteza i badania produktów reakcji pochodnych oksiranowych ze związkami heteroaromatycznymi, zawierającymi fragment –NH-(C=)-Br jako potencjalnych inhibitorów fosfodiesterazyPRELUDIUM
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków LeczniczychMgr Tadeusz Karcz2011-12-162014-12-15Opracowanie modeli komórkowych do badań farmakologii molekularnej receptorów histaminowych H3 i H4PRELUDIUM
Katedra Toksykologiidr Lucyna Pomierny-Chamioło2011-05-262015-05-25Charakterystyka wybranych receptorów glutaminianergicznych (jono- i metabotropowych) w mechanizmie uzależnienia od kokainyProjekt badawczy własny
Katedra Toksykologiidr Beata Bystrowska2011-05-172014-12-16Układ endokanabinoidowy mózgu jako obiekt badań nad mechanizmem uzależnienia od kokainyProjekt badawczy własny
Katedra Chemii Farmaceutycznejdr hab. Paweł Zajdel2011-05-172014-05-16Poszukiwanie nowych ligandów receptorów 5-HT6 i 5-HT7 o potencjalnym działaniu ośrodkowym. Projekt badawczy własny
Zakład Bromatologiidr hab. Henryk Bartoń, prof. UJ2011-05-122014-05-11Standaryzacja metody aktywności antyoksydacyjnej z użyciem rodnika DPPH (opracowanie metody, badanie addytywności, interakcji między antyoksydantami i z żywnością, korelacje z metodą ABTS, analiza zależności struktura-aktywność)Projekt badawczy własny
Katedra Toksykologiimgr Bartosz Pomierny2014-10-012015-09-30Ocena neurotoksycznego działania eterów glikolu etylenowego - badania in vitro oraz in vivoETIUDA
Katedra Chemii Organicznejdr Anna Waszkielewicz2014-08-182017-12-17Poszukiwanie związków aktywnych w ośrodkowym układzie nerwowymOPUS
Katedra Chemii Farmaceutycznejprof. dr hab. Jolanta Obniska2014-08-212017-08-20Synteza, badanie właściwości fizykochemicznych i farmakologicznych nowych amidowych pochodnych 3,3-dipodstawionych kwasów pirolidyno-2,5-diono-alkilowych o potencjalnym wpływie na ośrodkowy układ nerwowyOPUS
Katedra Chemii Farmaceutycznejmgr Sabina Rybka2014-09-242016-09-23Synteza, badania fizyko-chemiczne i farmakologiczne nowych pochodnych 3 podstawionego pirolidyno-2,5-dionu o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowejPRELUDIUM
Katedra Toksykologiimgr Ewa Niedzielska-Andres2014-08-272017-11-26Poszukiwanie molekularnego podłoża fenotypu narkomana - rola biomarkerów astrocytów (xc-, EAAT-2) oraz metabotropowych receptorów glutaminianergicznych mGluR1, mGluR5, mGluR2/3 w mechanizmie powstawania podatności na uzależnienia.PRELUDIUM
Zakład Farmacji Społecznejdr Barbara Wiśniowska2014-07-282017-01-27Analiza kluczowych parametrów interakcji farmakokinetycznych i farmakodynamicznych leków modyfikujących parametry EKGSONATA
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczychmgr inż. Marek Grosicki2015-03-172018-03-16Badanie nad eozynofilami jako potencjalnym celem terapeutycznymPRELUDIUM
Katedra Farmakobiologiidr Elżbieta Menaszek (Kierownik Zespołu w UJ CM)2015-04-102018-04-09Nanowłókna i nanorurki węglowe - porównanie obu nanoform węgla na odpowiedź biologiczną w warunkach in vitro - projekt realizowany w konsorcjum, którego liderem jest AGHOPUS
Zakład Farmacji Społecznejmgr Zofia Tylutki2015-03-052017-03-04Wyznaczenie surogatu frakcji aktywnej leku wywołującej efekt elektrofizjologiczny na poziomie ludzkiego serca - eksperyment numeryczny z wykorzystaniem mechanistycznych modeli farmakokinetycznych i farmakodynamicznychPRELUDIUM
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczychmgr Katarzyna Kucwaj-Brysz2015-09-212018-03-20Aminowe pochodne hydantoiny jako selektywne ligandy receptora 5-HT7. Modelowanie molekularne, synteza oraz ewaluacja farmakologicznaPRELUDIUM
Katedra Chemii Farmaceutycznejmgr Paula Zaręba2015-10-012016-09-30Badania w grupie amidowych pochodnych kwasu 4-hydroksy- i 4-aminobutanowego jako potencjalnych inhibitorów wychwytu zwrotnego GABAETIUDA