Strona główna > Projekty zrealizowane krajowe

Projekty zrealizowane krajowe

 

 

 

Projekty Badawcze Rozwojowe


 1. Tytuł projektu: „Opracowanie laparoskopowej metody pobierania i transplantacji nerek z wykorzystaniem podwójnie i potrójnie transgenicznych świń oraz ich funkcjonalna charakterystyka”
  Kierownik zadania: prof. dr hab. Jan Kulig
 2. Tytuł projektu: „Posttransplantacyjna ocena nerek z wykorzystaniem podwójnie i potrójnie transgenicznej świni”
  Kierownik zadania: dr Jerzy Skuciński
 3. Tytuł projektu: „Ocena funkcjonalna ksenoprzeszczepów (elementy chrzęstno-kostne) z wykorzystaniem podwójnie i potrójnie transgenicznych świń”
  Kierownik zadania: prof. dr hab. Jan Zapała

 

Program Badań Stosowanych


 1. Tytuł projektu: „Opracowanie metody charakteryzacji pyłowych zanieczyszczeń środowiska w bezpośrednim otoczeniu człowieka
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Janusz Hałuszka
   
 2. Tytuł projektu: „Mikromanipulacja narzędziami chirurgicznymi dla wspomagania zabiegów intrakorporalnych z wykorzystaniem obrazowania wizyjnego”
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Antoni Basta
  Termin realizacji: 01.11.2012 – 31.10.2015
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 243 276 PLN

 

LIDER


Tytuł projektu: „Toksykologia obliczeniowa – platforma ekstrapolacji in vitro – in vivo efektu kardiotoksycznego”
Kierownik projektu: dr n. farm. Sebastian Polak

 

Ideas Plus


Tytuł projektu: „Płodność a starzenie się i długość życia kobiety
kierownik projektu: prof. dr hab.Grażyna Jasieńska
Termin realizacji: 27.12.2011 – 26.10.2015

 

Iuventus Plus


 1. Tytuł projektu: Eikozanoidy oznaczane w kondensatach wydechowych od pacjentów  z pierwotnymi układowymi chorobami naczyń, jako markery choroby
  kierownik projektu: dr hab. Wojciech Szczeklik
  Termin realizacji: 10.01.2012 – 03.04.2013
 2. Tytuł projektu: Zmiany gęstości i morfologii kolców dendrytycznych zawierających aparat kolcowy w baryłkach rzędu B kory somatosensorycznej myszy w  procesie uczenia asocjacyjnego
  Kierownik projektu: dr Małgorzata Jasińska
  Termin realizacji: 04.04.2012 – 03.12.2013
 3. Tytuł projektu: Biosynteza leukotrienów w miażdżycy tętnic kończyn dolnych: mechanizmy regulacyjne a powikłania po angioplastyce
  Kierownik projektu: dr n med. Barbara Sokołowska
  Termin realizacji: 03.04.2012 – 02.01.2015
 4. Tytuł projektu: Poszukiwanie i charakterystyka kliniczna rzadkich form cukrzycy MODY
  Kierownik projektu: dr n med. Magdalena Szopa
  Termin realizacji: 02.04.2012 – 02.04.2015
 5. Tytuł projektu: Zastosowanie metod proteomiki w badaniach nad udziałem mitochondriów w rozwoju uszkodzeń wątroby i nerek w mysim modelu miażdżycy (apoE-knockout))
  Kierownik projektu: dr n med. Maciej Suski
  Termin realizacji: 02.04.2012 – 01.04.2014
 6. Tytuł projektu: Badanie spektrum mutacji autosomalnej dominującej hypercholesterolemii u osób z regionu Małopolski celem stworzenia nowego testu diagnostycznego
  Kierownik projektu: dr Małgorzata Waluś-Miarka
  Termin realizacji: 03.04.2012 – 02.10.2015
 7. Tytuł projektu: Interakcje makrofag/adipocyt w stanie niedoboru i wzbogacenia ryboflawiną – badanie w kontekście rozwoju oporności insulinowej
  Kierownik projektu: dr Agnieszka Mazur-Biały
  Termin realizacji: 07.02.2014 – 06.02.2016
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 293 000 zł
 8. Tytuł projektu: Wpływ otyłości na reakcję nadwrażliwości kontaktowej (CHS) u myszy. Rola odporności wrodzonej
  Kierownik projektu: dr Monika Majewska-Szczepanik
  Termin realizacji: 26.06.2013 – 25.04.2016
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 367 000 zł
 9. Tytuł projektu: Rola limfocytów Th17/Treg w patogenezie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (Wegenera)
  Kierownik projektu: dr hab. Wojciech Szczeklik
  Termin realizacji: 07.05.2014 – 06.05.2016
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 332 800 zł
 10. Tytuł projektu: Nowy kierunek poszukiwania skutecznej terapii choroby Alzheimera – synteza i właściwości nowych ligandów wielofunkcyjnych hamujących aktywność cholinosteraz i blokujących receptory serotoninowe 5-HT6
  Kierownik projektu: dr Anna Więckowska
  Termin realizacji: 04.07.2013 – 03.07.2016 
 11. Tytuł projektu: Potencjalna rola agonisty receptora GPR39 w chorobie depresyjnej
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Młyniec
  Termin realizacji: 17.03.2015 – 16.03.2017
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 300 000 zł
 12. Tytuł projektu: Ścięgno Achillesa w zdrowiu i chorobie-badanie właściwości biofizycznych, biochemicznych, mikro- i ultrastruktury oraz modelowanie molekularne jego budowy
  Kierownik projektu: lek. Krzysztof Tomaszewski
  Termin realizacji: 15.03.2015 – 14.03.2017
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 250 000 zł

 

DIAMENTOWY GRANT


I edycja, rok 2011

 1. Tytuł projektu: Współwystępowanie miażdżycy i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów poddawanych zabiegom angiochirurgicznym z powodu miażdżycy tętnic kończyn dolnych
  Kierownik projektu: Jacek Górka
  Opiekun naukowy: dr hab. Wojciech Szczeklik
  Termin realizacji: 25.06.2012 – 24.12.2015
 2. Tytuł projektu: „Przewlekła infekcja wirusowa w astmie oskrzelowej”
  Kierownik projektu: Natalia Celejewska-Wójcik
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Lucyna Mastalerz
  Termin realizacji: 19.06.2012 – 18.12.2015
 3. Tytuł projektu: Rola komórek T regulatorowych w modulacji stanu  zapalnego w tkance tłuszczowej okołonaczyniowej. Związki z dysfunkcją śródbłonka u chorych z miażdżycą

          Kierownik projektu: Karol Urbański
          Opiekun naukowy: prof. dr hab. Tomasz Guzik
          Termin realizacji: 19.06.2012 – 18.05.2016 

4. Tytuł projektu: „Rola stresu w medycynie okołooperacyjnej – wpływ na powikłania bezpośrednie i w rocznej obserwacji”
Kierownik projektu: Paweł Iwaszczuk
Opiekun naukowy: dr hab. Wojciech Szczeklik
Termin realizacji: 25.06.2012 – 30.09.2017
Kwota dofinansowania dla UJ CM: 198 000 zł

 

 II edycja, rok 2012

 1. Tytuł projektu: Badanie generacji anionorodnika ponadtlenkowego i nacieku limfocytarnego w tętniakach mózgu
  Kierownik projektu:Magdalena Stachura
  Opiekun naukowy:prof. dr hab. Tomasz Guzik
  Termin realizacji: 11.06.2013 – 18.07.2016
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 1191 897 zł
 2. Tytuł projektu: Ocena przydatności klinicznej nowych biomarkerów we wczesnym wykrywaniu nefropatii pokontrastowej
  Kierownik projektu: Katarzyna Zbierska
  Opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Gackowski
  Termin realizacji: 11.06.2013 – 31.12.2016
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 197 338 zł
 3. Tytuł projektu: „Krążące we krwi mikroRNA jako potencjalny marker tętniaka aorty brzusznej”
  Kierownik projektu: Sabina Lichołai
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Marek Sanak
  Termin realizacji: 11.06.2013 – 18.08.2017
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 200 000 zł

 

Mobilność Plus


I edycja, rok 2012

Tytuł projektu: „Desulfuracyjne przemiany cysteiny w genetycznie uwarunkowanym niedoborze dioksygenazy cysteinowej. Stan zapalny a siarkowodó
kierownik projektu: dr Halina Jurkowska
Termin realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2013

II edycja, rok 2013

Tytuł projektu: Matki, babcie, i długość życia: koszty reprodukcji zależne od wieku i warunków środowiskowych
Kierownik projektu: dr Ilona Nenko
Termin realizacji: 01.02.2013 – 31.07.2014
Kwota dofinansowania: 331 200 zł

III edycja, rok 2014

Tytuł projektu: Rola oksydazy NADPH Nox5 w patomechanizmie powstania tętniaka aorty brzusznej. Wpływ na regulację stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego.
Kierownik projektu: Agnieszka Sagan
Termin realizacji: 01.05.2014 – 31.03.2017
Kwota dofinansowania: 470 000 zł

 

Fundacja NUTRICIA


Tytuł projektu:  Strict versus liberal glucose control in very low birth weight preterm infants – short-term outcome
Kierownik projektu: dr n med.Mateusz Jagła
Termin realizacji: 06.12.2012 – 31.12.2014

 

Naukowa Fundacja Polpharmy


Tytuł projektu: Czy wdrożenie nowatorskiej struktury organizacyjnej dedykowanej terapii ostrego udaru mózgu (Centrum Interwencyjnej Terapii Ostrego Udaru Mózgu) poprawi skuteczność leczenia tej choroby?
Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Słowik
Termin realizacji: 01.05.2014 – 31.12.2016
Kwota dofinansowania dla UJ CM: 325 200 zł

 

Innowacje społeczne


Tytuł projektu: Afast! Powiedz to
Kierownik projektu w UJ CM: dr Andrzej Galbarczyk
Termin realizacji: 01.04.2015 – 31.05.2017
Kwota dofinansowania dla UJ CM: 82 770 zł