Strona główna > Projekty realizowane międzynarodowe

Projekty realizowane międzynarodowe

Fundusze Europejskie


 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

 1. Tytuł projektu: Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”– kierownik projektu: dr Michał Nowakowski
 2. Tytuł projektu: „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia (PRO-QUO HEALTH)” – Kierownik projektu: dr Roman Topór-Mądry

 

Polsko – Norweska Współpraca Badawcza


 

Tytuł projektu: „Prematurity epigenome and proteome as a clue for prediction of prematurity complications” – kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek J. Pietrzyk

 

7. Program Ramowy UE


 

 1. IPROCOM Tytuł projektu: „Konstrukcja modeli in silico procesu granulacji w kompaktorze walcowym” kierownik projektu: dr Aleksander Mendyk termin realizacji: 01.01.2013 – 31.12.2016 kwota dofinansowania dla UJ CM:  394 430,52 EUR
 2. ePREDICE Tytuł projektu: „Wczesna prewencja powikłań cukrzycy u osób z hiperglikemią w Europie” kierownik projektu: dr med. Aleksandra Gilis-Januszewska termin realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2017 kwota dofinansowania dla UJ CM: 172 300 EUR
 3. PACE Tytuł projektu: „Porównanie efektywności opieki paliatywnej nad osobami starszymi w placówkach opieki długoterminowej w Europie” kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Szczerbińska termin realizacji: 01.02.2014 – 31.01.2019 kwota dofinansowania dla UJ CM: 485 912 EUR

 

HORYZONT 2020


 

 1. EUthyroid Tytuł projektu: ”Towards the elimination of iodine deficiency and preventable thyroid-related diseases in Europe” kierownik projektu w UJ CM: prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk termin realizacji: 01.06.2015 – 31.05.2018 kwota dofinansowania dla UJ CM: 22 492, 50 EUR
 2. ATHLOS Tytuł projektu: “Ageing Trajectories of Health: Longitudinal Opportunities and Synergies” kierownik projektu w UJ CM: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk oraz prof. dr hab. Andrzej Pająk termin realizacji: 01.05.2015 – 30.04.2020 kwota dofinansowania dla UJ CM: 141 450 EUR

 

Program IMI


SPRINTT Tytuł projektu:” Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia” kierownik projektu: dr hab. Anna Skalska termin realizacji: 01.07.2014 – 30.06.2019 kwota dofinansowania dla UJ CM: 823 456 EUR

 

Program Zdrowia Publicznego


 

 1. EUROCRINE Tytuł projektu: „European Surgical Registry for Rare Endocrine Tumors” kierownik projektu w UJ CM: prof. dr hab. Marcin Barczyński termin realizacji: 01.09.2013 – 31.03.2017 kwota dofinansowania dla UJ CM: 76 264 EUR
 2. PRO-HEALTH 65+ Tytuł projektu: Pro Health 65+ Health Promotion and prevention of risk action for seniors kierownik projektu: prof. dr hab. Stanisława Golinowska termin realizacji: 01.08.2014 – 31.07.2017 kwota dofinansowania dla UJ CM: 440 028 EUR

 

 

 

 1. PATHWAYS Tytuł projektu: Participation To Healthy Workplaces And inclusive Strategies in the Work Sector kierownik projektu w UJ CM: prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk termin realizacji: 01.05.2015 – 30.04.2018 kwota dofinansowania UJ CM: 95 105 EUR
 2. FRAILTOOLS Tytuł projektu:FRAILTOOLS: A comprehensive validation of tools to screen and diagnose frailty in different clinical and social settings to provide instruments for integrated care in older adults kierownik projektu w UJ CM: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki termin realizacji: 01.05.2015 – 30.04.2018 kwota dofinansowania: 317 790 euro
 3. SH-CAPAC Tytuł projektu: „Supporting health coordination, assessments, planning, access to health care and capacity building in Member States under particular migratory pressure (SH-CAPAC) — SH-CAPAC” kierownik projektu w UJ CM: mgr Anna Szetela termin realizacji: 01.01.2016-31.12.2016 kwota dofinansowania: 33 437,50 euro

 


Erasmus+


 

 1. HCEU Tytuł projektu: „HealthCareEurope (HCEU): Fostering transparency and recognition of prior learning within geographical mobility of professionals in the health care sector” kierownik projektu: dr hab. Maria Kózka, prof. UJ

Inne projekty zagraniczne


 

 1. NEMO Tytuł projektu: „Nowe spojrzenie na dotychczas potwierdzone i poszukiwanie nowych markerów cukrzycy typu MODY” kierownik projektu: dr hab. Tomasz Klupa termin realizacji: 01.07.2013 – 30.11.2016 kwota dofinansowania dla UJ CM:  99 990 EUR
 2. ImageKids Tytuł projektu: „Opracowanie Pediatrycznej Skali Uszkodzenia Jelit w Chorobie Crohna (PECDID i Pediatrycznego Wskaźnika Aktywności w oparciu o MRI (P-MECAI)” kierownik projektu: dr Małgorzata Sładek termin rozpoczęcia realizacji: 15.05.2014 kwota dofinansowania dla UJ CM: 62 504 USD
 3. GRAN-T-MTC (ERA NET TRANSCAN) Tytuł projektu:” Pierwsza faza badania klinicznego z zastosowaniem nowego peptydowego analogu dla receptora CCK-2/gastryna dla zindywidualizowanej diagnostyki i terapii u pacjentów z wznową raka rdzeniastego tarczycy lub jego rozsiewem” kierownik projektu: prof. dr hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk termin realizacji: 05.11.2013 – 30.06.2017 kwota dofinansowania: 941 328,48 PLN
 4. PEXIVAS Tytuł projektu: „Zabiegi wymiany osocza i dawkowanie glukokortykoidów w leczeniu zapaleń naczyń związanych z występowaniem przeciwciał przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA) – PEXIVAS – międzynarodowe badanie z randomizacją” kierownik projektu: dr hab. med. Wojciech Szczeklik termin realizacji: 15.07.2013 – 30.11.2017

 

Program Wellcome Trust International Senior Research Fellowship


 

 1. Tytuł projektu: „Role of perivascular adipose tissue in the regulation of vascular dysfunction and hypertension” – stypendysta Wellcome Trust: prof. dr hab. med. Tomasz Guzik