Strona główna > Projekty realizowane krajowe > Projekty realizowane krajowe – Wydział Farmaceutyczny

Projekty realizowane krajowe – Wydział Farmaceutyczny

 

 

Jednostka Kierownik Data początkowa Data końcowa Temat Rodzaj
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczychprof. dr hab. Katarzyna Kieć-Kononowicz2014-08-272018-08-26Receptor sierocy GPR18. Poszukiwanie niezbędnych narzędzi do badań nad GPR18 jako potencjalnym celem terapeutycznymOPUS
Katedra Chemii Farmaceutycznejprof. dr hab. Maciej Pawłowski2015-07-132018-10-12Nowe dualne inhibitory PDE4 i PDE7 w grupie pochodnych puryny i deazapuryny - perspektywa dla terapii chorób o podłożu autoimmunologicznymOPUS
Katedra Chemii Farmaceutycznejdr Monika Marcinkowska2015-07-142019-01-13Synteza i badania farmakologiczne nowych pochodnych benzizoksazolopropylopirolidyny jako wielofunkcyjnych ligandów o potencjalnych właściwościach prokognitywnych i przeciwpsychotycznychSONATA
Katedra Chemii Farmaceutycznejmgr Paula Zaręba2015-07-132018-07-12Pochodne aminokwasów - inhibitory wychwytu zwrotnego GABA o aktywności przeciwbólowejOPUS
Katedra Farmakodynamikidr Monika Kubacka2015-07-152019-07-14Antagoniści receptora alfa1-adrenergicznego oraz 5-HT2A serotoninergicznego o niechinazolinowej budowie i plejotropowych efektach jako nowa perspektywa leczenia nadciśnienia i zespołu metabolicznegoSONATA
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczychdr Ewa Szymańska2015-07-142019-03-13Nowe selektywne ligandy jonotropowych receptorów kwasu glutaminowego AMPA/KAOPUS
Katedra Chemii Farmaceutycznejmgr Jakub Jończyk2015-09-222018-09-21Nowy model homologiczny receptora H3 histaminowego - budowa, oddziaływanie z ligandamiPRELUDIUM
Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacjiprof. dr hab. Renata Jachowicz (Kierownik Zespołu w UJ CM)2015-11-192020-11-18Wpływ procesów fizycznych oraz substancji pomocniczych na charakterystykę właściwości substancji leczniczych trudno rozpuszczalnych w wodzie - projekt realizowany w konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet ŚląskiSYMFONIA
Katedra Farmakodynamikidr hab. Kinga Sałat, prof. UJ2016-02-122019-02-11Opracowanie metody optymalizacji dawkowania leków przeciwbólowych stosowanych jako terapia skojarzona bólu neuropatycznego z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencjiOPUS
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczychdr hab. Jadwiga Handzlik2016-02-162019-02-15Triazynowe ligandy receptora serotoninowego 5-HT6 - nowa perspektywa w terapii współczesnych chorób cywilizacyjnych OUNOPUS
Katedra Chemii Organicznejmgr Katarzyna Pańczyk2016-03-012019-02-28Synteza, ewaluacja aktywności przeciwdrgawkowej oraz analiza wpływu na ludzkie astrocyty w grupie pochodnych piperazyny i/lub aminoalkanoli w kontekście badania mechanizmów działania aktywnych przeciwdrgawkowo związkówPRELUDIUM
Zakład Farmacji Klinicznejprof. dr hab. Anna Wesołowska2016-06-202019-06-19Ligandy receptorów 5-HT6 jako dodatek do przeciwpsychotycznej terapii schizofrenii -wpływ na masę ciała, parametry metaboliczne, zaburzenia kognitywne, zaburzenia nastrojuOPUS
Katedra Farmakobiologiidr hab. Katarzyna Młyniec2016-06-282019-06-27Neuroprotekcyjna rola receptora GPR39 w ośrodkowym układzie nerwowym. Związek z chorobą AlzheimeraOPUS
Katedra Chemii Farmaceutycznejdr hab. Marcin Kołaczkowski2016-06-282019-06-27Poszukiwanie selektywnych funkcjonalnie agonistów receptora 5-HT1A jako nowych narzędzi farmakologicznych w opracowaniu terapii schorzeń psychiatrycznych i neurodegeneracyjnychOPUS
Katedra Farmakobiologiidr Elżbieta Menaszek (kierownik zespołu w UJ CM)2016-11-042019-11-03Innowacyjne materiały hybrydowe do regeneracji tkanek wywodzące się wyłącznie ze związków naturalnychOPUS
Katedra Toksykologiidr Lucyna Pomierny-Chamioło2016-07-112019-07-10Wpływ diety wysokotłuszczowej i wysokocukrowej matki na powstawanie zaburzeń w budowie receptorów NMDA potomstwa oraz regulacji ich aktywności w kontekście zaburzeń pamięciSONATA
Katedra Chemii Farmaceutycznejdr hab. Krzysztof Kamiński2016-04-182020-04-17Poszukiwanie nowych substancji o działaniu przeciwdrgawkowym i przeciwbólowym wśród związków hybrydowych pochodnych pirolidyno-2,5-dionuSONATA BIS
Katedra Toksykologiiprof. dr hab. Bogusława Budziszewska2015-07-132018-07-12Określenie mechanizmu neurotoksycznego działania benzofenon-3OPUS
Katedra Chemii Farmaceutyczejprof. dr hab. Barbara Malawska2017-01-242020-01-23Wielofunkcyjne inhibitory beta-secretazy o właściwościach hamujących agregację neurotoksycznego peptydu beta-amyloidu i białka tauOPUS
Katerdra Chemii Farmaceutycznejdr hab. Paweł Zajdel2017-01-242020-01-23Funkcjonalnie selektywni odwrotni agoniści receptora 5-HT6 oraz podwójne inhibitory 5-HT6/MAO-B - w poszukiwaniu nowych podejść terapeutycznych do leczenia choroby AlzheimeraOPUS
Katedra Chemii Farmaceutycznejdr Agnieszka Zagórska2017-01-232020-01-22Synteza i właściwości farmakologiczne zróżnicowanych strukturalnie analogów PQ-10 jako wielofunkcyjnych ligandów o możliwości poprawy funkcji poznawczych w zwierzęcych modelach depresji, lęku i schizofreniiSONATA
Katedra ToksykologiiŻaneta Broniowska2017-04-072020-04-06Wpływ benzofenonu-2 na proces spermatogenezy u szczurówPRELUDIUM
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczychmgr Annamaria Lubelska2017-04-142019-04-13Ocena parametrów ADME-Tox in vitro dla potencjalnych kandydatów na lek OUN działających jako silne i selektywne ligandy receptorów serotoninowych 5-HT6PRELUDIUM
Zakład Biochemii Farmaceutycznejdr Paulina Koczurkiewicz2017-02-082020-02-07Nowe amidowe pochodne kwasu cynamonowego jako inhibitory reduktaz karbonylowych, modulujące aktywność doksorubicyny - nowa perspektywa w terapii nowotworówSONATA
Katedra Farmakobiologiimgr Paulina Misztak2017-04-122020-04-11Efekt łącznych podań fluoksetyny i cynku w modelu przewlekłego stresu unieruchomienia u myszyPRELUDIUM
Katedra Chemii Farmaceutycznejmgr inż. Dawid Panek2017-04-132018-08-12Synteza i badanie właściwości biologicznych nowych, lekopodobnych ligandów wielofunkcyjnych, ukierunkowanych w stronę hamowania cholinoesteraz i beta-sekretazy, o potencjalnym zastosowaniu w chorobie AlzheimeraPRELUDIUM
Zakład Biochemii Farmaceutycznejdr hab. Elżbieta Pękala, prof. UJ2017-02-132020-02-12Nowoczesna fotoprotekcja - opracowanie skutecznych i bezpiecznych filtrów UV w grupach pochodnych arylidenohydantoiny i kwasu cynamonowegoOPUS
Katedra Toksykologiidr Bartosz Pomierny2017-02-242020-02-23W poszukiwaniu nowych strategii terapeutycznych udaru niedokrwiennego mózgu. Określenie działania neuroprotekcyjnego związku AP39, nowego donora H2S, w modelu ogniskowego udaru niedokrwiennego mózgu u szczura.SONATA
Katedra Farmakobiologiimgr Gabriela Starowicz2017-03-082019-03-07Wpływ modulacji receptora cynkowego GPR39 na transmisję glutaminianergiczną oraz gabaergiczną w kontekście aktywności przeciwdepresyjnej i przeciwlękowejPRELUDIUM
Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacjimgr Gabriela Wyszogrodzka2017-04-132019-04-12Teranostyki zawierające nanoporowate sieci metalo-organiczne do zastosowania wziewnego w terapii gruźlicyPRELUDIUM
Katedra Chemii Farmaceutycznejdr hab. Marek Bajda2017-07-142019-07-13Modelowanie struktury transporterów kwasu gamma-aminomasłowego jako istotnego celu biologicznego i terapeutycznegoSONATA
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczychmgr Katarzyna Szczepańska  Pochodne piperazyny jako aktywne ligandy receptorów H3 histaminowych - modelowanie molekularne, synteza, ewaluacja farmakologicznaPRELUDIUM
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczychmgr Michał Załuski2017-10-022019-10-01Nowe wielofunkcyjne ligandy - antagoniści receptorów A1/A2A adenozynowych i inhibitory monoaminooksydazy B, w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych w chorobach neurodegeneracyjnychPRELUDIUM
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczychmgr Agnieszka Olejarz2017-10-122018-10-11Selektywność funkcjonalna nowych ligandów receptora histaminowego H4PRELUDIUM
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczychdr Dorota Łażewska2017-07-252020-07-24Nowa perspektywa w terapii choroby Alzheimera - wielofunkcyjne ligandy receptora H3 histaminowego?OPUS
Katedra Farmakodynamikidr Magdalena Kotańska2017-07-142020-07-13Analiza i ocena skuteczności działania anorektycznego oraz bezpieczeństwa nowych ligandów receptora H3 histaminowegoOPUS
Katedra Chemii Farmaceutycznejdr Anna Więckowska2017-08-042020-08-03Nowe ligandy wielofunkcyjne hamujące cholinoesterazy i blokujące receptory 5-HT6 - projektowanie, synteza i badania farmakologiczne związków o potencjalnym działaniu prokognitywnymSONATA
Katedra Botaniki Farmaceutycznejdr Agnieszka Szopa2017-08-042020-08-03Badania fitochemiczne, biotechnologiczne oraz ocena aktywności biologicznej gatunku Schisandra rubriflora - cytryniec czerwonokwiatowySONATA
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków LeczniczychAneta Kaczor2017-09-222020-09-21Wykorzystanie przegrupowania Dimrotha w poszukiwaniu adjuwantów antybiotyków zwalczających lekooporność bakteryjnąDIAMENTOWY GRANT
Katedra Technologii i Biotechnologii Środków LeczniczychMichał Załuski2017-10-022019-10-01Nowe wielofunkcyjne ligandy - antagoniści receptorów A1/A2A adenozynowych i inhibitory monoaminooksydazy B, w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych w chorobach neurodegeneracyjnychPRELUDIUM
Zakład Chemii Bioorganicznejdr Agnieszka Gunia-Krzyżak  Charakterystyka profilu aktywności nowych inhibitorów melanogenezy w grupach pochodnych kwasu cynamonowego i ksantonuMiniatura-realizacja od 1 marca 2019 r.
Katedra Farmakodynamikidr Karolina Pytka2017-10-282018-10-27Poszukiwanie mechanizmów wewnątrzkomórkowych, odpowiedzialnych za szybki potencjalnie przeciwdepresyjny efekt związku HBK-15, antagonisty receptorów 5-HT1A, 5-HT7 i 5-HT3MINIATURA
Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznejdr Małgorzata Szafarz2017-11-092018-11-08Opracowanie metodyki badań pomocnej w ocenie ryzyka wystąpienia interakcji farmakokinetycznych na przykładzie leków przeciwgrzybiczych i sylimaryny - badania pilotażowe w warunkach in vitro/ex vivo.MINIATURA
Zakład Biochemii Farmaceutycznejdr Katarzyna Wójcik-Pszczoła2017-12-072018-12-06Określenie wpływu inhibitora fosfodiesterazy 4, roflumilastu, na indukowane TGF-B i zależne od kinazy białkowej A różnicowanie fibroblastów płucnych w miofibroblastyMINIATURA
Katedra Chemii Farmaceutycznejprof. dr hab. Jolanta Obniska2018-01-032021-01-02Nowe hybrydynowe związki z układem pirolidyno-2,5-dionu lub imidazolidyno-2,4-dionu i ich wpływ na aktywność w ośrodkowym układzie nerwowymOPUS 13
Zakład Biochemii FarmaceutycznejKamil Piska2018-01-262021-01-25CBR1-zależny metabolizm i ABCB1-zależny wyrzut doksorubicyny - w poszukiwaniu nowego mechanizmu przełamywania oporności komórek nowotworowychPRELUDIUM
Katedra Chemii Farmaceutycznejmgr Agnieszka Jankowska2018-02-012021-01-31Anilidowe pochodne długołańcuchowych amin cyklicznych jako wielofunkcyjne ligandy receptorów serotoninowych i inhibitory fosfodiesterazy 7 o potencjalnym zastosowaniu w terapii zaburzeń poznawczych i depresyjnych w chorobie AlzheimeraPRELUDIUM
Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznejmgr Katarzyna Kała2018-02-012020-01-31Badanie uwalniania i wchłaniania do organizmu człowieka biopierwiastków i aktywnych biologicznie związków organicznych z owocników i biomasy wybranych jadalnych grzybów leczniczychPRELUDIUM