Projekty realizowane krajowe


Wydział Lekarski

Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu

 

PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH


 1. Tytuł projektu: „Nowa nieamyloidowa terapia chorób neurodegeneracyjnych”
  Kierownik projektu: dr Paweł Zajdel
  Termin realizacji: 01.02.2015-31.12.2017
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 1 319 233 PLN
 2. Tytuł projektu: „Badania nad metodami nawigacji przestrzennej w diagnostyce endoskopowej guzka obwodowego płuca”
  Kierownik projektu: Prof. dr hab. Krzysztof Sładek
  Termin realizacji: 01.04.2015-31.03.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 1 162 750 PLN
 3. Tytuł projektu: „Badanie nad przeciwdrobnoustrojowymi właściwościami miedzi i jej stopów nad wyroby o powierzchniach dotykowych do zastosowań w jednostkach opieki zdrowotnej”
  Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Bulanda, Prof. UJ
  Termin realizacji: 01.06.2015-31.05.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 683 095 PLN
 4. Tytuł projektu: „UNISPRING – nowy system modelowanych mikroprotez kosteczek słuchowych odtwarzający   łańcuch przewodzący ucha środkowego”
  Kierownik projektu: dr Marcin Konior
  Termin realizacji: 01.03.2013 – 30.09.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 2 729 084 PLN

 

INNOMED


 1. Tytuł projektu: „Rozwój fagoterapii w leczeniu antybiotykoopornych zakażeń, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów onkologicznych”
  Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Bulanda, Prof. UJ
  Termin realizacji: 05.05.2014 – 30.04.2019
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 569 250 PLN
 2. Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnego w skali świata urządzenia Tester Braster przeznaczonego do cyfrowej rejestracji obrazów termograficznych patologii gruczołu piersiowego u kobiet oraz badania porównujące skuteczność urządzenia względem standardowych metod diagnostycznych raka piersi”
  Kierownik projektu: dr Paweł Basta
  Termin realizacji: 01.05.2014- 31.12.2017
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 6 999 999,60 PLN

 

STRATEGMED


 1. Tytuł projektu: „Terapia stwardnienia rozsianego poprzez transdermalną stymulację peptydami mielinowymi”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marian Szczepanik
  Termin realizacji: 01.05.2015 – 30.04.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 2 799 108,00 zł
 2. Tytuł projektu: „Zintegrowany system do przezcewnikowego zamykania przecieków okołozastawkowych”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Dariusz Dudek
  Termin realizacji w UJ CM: 01.06.2016 – 28.02.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 1 960 400,00 zł
 3. Tytuł projektu: „Nieinwazyjny monitoring we wczesnym wykrywaniu migotania przedsionków”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
  Termin realizacji w UJ CM: 01.05.2016 – 31.01.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 392 500,00 zł
 4. Tytuł projektu: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo-naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marcin Majka
  Termin realizacji: 16.11.2015 – 15.11.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 14 706 550,00 zł

INNOWACJE SPOŁECZNE


 1. Tytuł projektu: „Afast! Powiedz to”
  Kierownik projektu: dr Andrzej Galbarczyk
  Termin realizacji zadań w UJ CM: 01.04.2015 – 31.03.2016
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 82 770 zł

 

IUVENTUS PLUS


  IV edycja, rok 2014

 1. Tytuł projektu: „Potencjalna rola agonisty receptora GPR39 w chorobie depresyjnej
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Młyniec
  Termin realizacji: 17.03.2015 – 16.03.2017
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 300 000 zł
 2. Tytuł projektu: „Ścięgno Achillesa w zdrowiu i chorobie-badanie właściwości biofizycznych, biochemicznych, mikro- i ultrastruktury oraz modelowanie molekularne jego budowy”
  Kierownik projektu: lek. Krzysztof Tomaszewski
  Termin realizacji: 15.03.2015 – 14.03.2017
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 250 000 zł
 3. Tytuł projektu: „Poszukiwanie biomarkerów głównych form cukrzycy MODY w oparciu o profil metabolomiczny
  Kierownik projektu: dr Jan Skupień
  Termin realizacji: 21.04.2015 – 20.04.2017

Kwota dofinansowania dla UJ CM: 300 000 zł

V edycja, rok 2015

 1. Tytuł projektu: „Spektroskopowe obrazowanie biomarkerów wczesnych zmian biochemicznych w przerzutowości nowotworowej do płuc”
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Marzec
  Termin realizacji: 19.10.2016 – 18.10.2019
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 300 000 zł

 

DIAMENTOWY GRANT 


I edycja, rok 2011

 1. Tytuł projektu: „Rola stresu w medycynie okołooperacyjnej – wpływ na powikłania bezpośrednie i w rocznej obserwacji”
  Kierownik projektu: Paweł Iwaszczuk
  Opiekun naukowy: dr hab. Wojciech Szczeklik
  Termin realizacji: 25.06.2012 – 30.09.2017
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 198 000 z

 II edycja, rok 2012

 1. Tytuł projektu: „Krążące we krwi mikroRNA jako potencjalny marker tętniaka aorty brzusznej”
  Kierownik projektu: Sabina Lichołai
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. Marek Sanak
  Termin realizacji: 11.06.2013 – 18.08.2017
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 200 000 zł
 2. Tytuł projektu:„Ocena przydatności klinicznej nowych biomarkerów we wczesnym wykrywaniu nefropatii pokontrastowej”
  Kierownik projektu: Katarzyna Zbierska
  Opiekun naukowy: dr hab. Andrzej Gackowski
  Termin realizacji: 11.06.2013 – 31.12.2016
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 197 338 zł

 IV edycja, rok 2014 

 1. Tytuł projektu: „Neuronalne mechanizmy objawu niewydolności konwergencji z jednostronną egzoforią do bliży w grupie pacjentów ze schizofrenią, w porównaniu z grupą pacjentów z choroba afektywną dwubiegunową i grupą osób zdrowych – badania fMRI, MRI, DTI”
  Kierownik projektu: Adrian Chrobak
  Opiekun naukowy: prof. dr hab. med. Dominika Dudek
  Termin realizacji: 22.10.2015 – 21.10.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 200 000 zł

V edycja, rok 2015

 1. Tytuł projektu: Rola polimorfizmu genetycznego domeny CS1 agrekanu oraz receptora witaminy D w patogenezie choroby degeneracyjnej dysków międzykręgowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  Kierownik projektu: Przemysław Pękala
  Opiekun naukowy: dr Krzysztof Tomaszewski
  Termin realizacji: 06.12.2016 – 05.12.2019
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 219 999 zł
 2. Tytuł projektu: Odległe wyniki u pacjentów z nabytymi wadami zastawki aortalnej leczonych za pomocą bezszwowej biologicznej zastawki ,,3F/ATS Enable”
  Kierownik projektu: Magdalena Bryndza
  Opiekun naukowy: dr hab. n. med.  Krzysztof Bartuś
  Termin realizacji: 07.12.2016 – 06.12.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 107 720,00 zł
 3. Tytuł projektu:Zmiana ekspresji genów apoptotycznych oraz profilu białkowego komór serca w szczurzym, monokrotalinowym modelu nadciśnienia płucnego
  Kierownik projektu: Mateusz Hołda
  Opiekun naukowy: dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć
  Termin realizacji: 08.12.2016 – 07.12.2018
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 220 000 zł

MOBILNOŚĆ PLUS


 • III edycja, rok 2014
 1. Tytuł projektu:„Rola oksydazy NADPH Nox5 w patomechanizmie powstania tętniaka aorty brzusznej. Wpływ na regulację stanu zapalnego i stresu oksydacyjnego.”
  Kierownik projektu: Agnieszka Sagan
  Termin realizacji: 01.05.2014 – 31.03.2017
  Kwota dofinansowania: 470 000 zł
 • IV edycja, rok 2015
 1. Tytuł projektu:Dysfunkcja naczyniowa w patogenezie nadciśnienia tętniczego i wybranych schorzeń o podłożu autoimmunologicznym – poszukiwanie nowych mechanizmów i możliwych sposobów terapii.”
  Kierownik projektu: dr Tomasz Mikołajczyk
  Termin realizacji: 01.01.2016 – 31.12.2018
  Kwota dofinansowania: 486 000 zł
 2. Tytuł projektu:„Charakteryzacja stanu zapalnego w nerce w związku z nadciśnieniem tętniczym – znaczenie zmienności genu LNK.”
  Kierownik projektu: mgr Dominik Skiba
  Termin realizacji: 01.01.2016 – 31.05.2018
  Kwota dofinansowania: 476 400 zł

 

RÓŻNE


NAUKOWA FUNDACJA POLPHARMY

 • XII edycja, rok 2013
 1. Tytuł projektu:„Czy wdrożenie nowatorskiej struktury organizacyjnej dedykowanej terapii ostrego udaru mózgu (Centrum Interwencyjnej Terapii Ostrego Udaru Mózgu) poprawi skuteczność leczenia tej choroby?
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Agnieszka Słowik
  Termin realizacji: 01.05.2014 – 31.12.2016
  Kwota dofinansowania dla UJ CM: 325 200 zł