Strona główna > Projekty realizowane

Projekty realizowane

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Priorytet V. Wsparcie dla obszaru zdrowia
Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych
Tytuł projektu:
„Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach medycznych w UJ CM poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego. Program obejmuje utworzenie Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej (CIEM) UJ CM oraz rozwój innowacyjnych metod kształcenia z wykorzystaniem symulacji medycznej, będącej obecnie jedną z preferowanych metod nauczania na kierunkach medycznych w krajach Unii Europejskiej. W ramach projektu planowane jest przygotowanie bazy dydaktycznej dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz pielęgniarstwa i położnictwa obejmującej m.in. nowoczesne sale symulacji, w których studenci uzyskają umiejętności praktyczne niezbędne w późniejszej pracy.

 

Okres realizacji:
luty 2016 r. – czerwiec 2023 r.

Kwota dofinansowania:
21 380 976,13 PLN

Kierownik projektu:
dr Michał Nowakowski

Osoba kontaktowa:
mgr Błażej Śmigas
tel. 12 619 97 10
e-mail: blazej.smigas@uj.edu.pl