Strona główna > Posiedzenia Komisji Bioetycznej UJ

Posiedzenia Komisji Bioetycznej UJ

Dodatkowy termin obrad Komisji Bioetycznej UJ – 29.09.2017

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na wyjątkowo dużą ilość zgłoszonych projektów, uniemożliwiającą rozpatrzenie ich przez Komisję w dniu 28.09.2017 r., decyzją Przewodniczącego Komisji Bioetycznej UJ wyznaczono dodatkowy terminy obrad:   29.09.2017 r.

Przedmiotem obrad w tych dniach, będą wyłącznie projekty przyjęte  na posiedzenie planowane na  28.09.2017 r.

Wnioskodawcy  zostaną poinformowani w formie pisemnej o terminie rozpatrzenia wniosku, którego są Kierownikiem.

…………………………………………………………………………………………………………

Uprzejmie informujemy, że najbliższe posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ odbędzie się w dniu 28 września 2017 roku w siedzibie Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJCM, ul. Podwale 3, II piętro, sala konferencyjna.