Strona główna > Opłaty za opinie Komisji Bioetycznej UJ:

Opłaty za opinie Komisji Bioetycznej UJ:

  • za rozpatrzenie wniosku sponsorowanego (komercyjnego) jednoośrodkowego – 6 500 zł,
  • za rozpatrzenie wniosku sponsorowanego (komercyjnego) wieloośrodkowego – 6 500 zł, a za każdy kolejny ośrodek w badaniu 1 500 zł;
  • za rozpatrzenie złożonej przez wnioskodawcę/sponsora poprawki dotyczącej wniosku sponsorowanego – 2 500 zł;
  • za rozpatrzenie złożonego przez wnioskodawcę/sponsora wniosku o przedłużenie badania sponsorowanego – 2 500 zł;
  • za wniosek dotyczący badań wykonywanych w ramach prac własnych, działalności statutowej, dotacji ze środków finansowych przeznaczonych na naukę w budżecie państwa (granty) oraz prac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich, licencjackich, itp. – bez opłat;
  • poprawki lub zmiany zgłoszone wyłącznie do wiadomości Komisji (tzw. zmiany administracyjne) oraz zgłoszenie zdarzenia niepożądanego – bez opłat.

Przy składaniu wniosku do Komisji Bioetycznej UJ obowiązują następujące zasady:

  • wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem Komisji (dotyczy to również poprawek do rozpatrzenia przez Komisję odnośnie wniosków sponsorowanych);
  • wnioskodawcy uiszczają opłatę na podstawie wystawionej przez Komisję Bioetyczną UJ noty księgowej zewnętrznej na wskazane konto;
  • opłaty, o których mowa powyżej, wnioskodawca uiszcza przed podjęciem uchwały wyrażającej opinię.