Zespół Koordynatorów ds. Wsparcia Projektów

Wsparcie administracyjne
Wydział Lekarski
 
Wydział Farmaceutyczny
Wydział Nauk o Zdrowiu