Strona główna > Zespół Koordynatorów ds. Wsparcia Projektów – Wydział Lekarski

Zespół Koordynatorów ds. Wsparcia Projektów – Wydział Lekarski

 
 
Koordynator Zespołu
mgr Kinga Dąbrowa-Depta
 tel.  12 433 27 37, 517 372 827
ul. Grzegórzecka 20, pokój nr 237
 • Koordynowanie pracy Zespołu
      Wykaz jednostek:
 • Katedra Radiologii

 

 
inż. Piotr Jarocki
 tel.   572 337 659
ul. Grzegórzecka 20, pokój nr 213
 
 
Wykaz jednostek:
 • I Katedra Chirurgii Ogólnej
 • II Katedra Chirurgii Ogólnej
 • Katedra Psychiatrii
 • Katedra Okulistyki
 • Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii
 • Katedra Neurologii

 

 
mgr Małgorzata Kasperek
 tel.  12 43 32 740, 501 036 554
ul. Grzegórzecka 20, pokój nr 213

Wykaz jednostek:

 • Katedra Biochemii Lekarskiej
 • Zakład Higieny i Dietetyki
 • Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
 • Katedra Histologii
 • Katedra Historii Medycyny
 • Katedra Urologii

mgr Iwona Klęk
 tel.  12 424 54 47, 572 337 660
ul. Montelupich 4, pokój nr 332

Wykaz jednostek:

 • Instytut Stomatologii
  • Katedra Ortodoncji
  • Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej
  • Katedra Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
  • Katedra Protetyki Stomatologicznej
  • Zakład Chirurgii Stomatologicznej
  • Zakład Stomatologii Zintegrowanej
  • Zakład Profilaktyki i Higieny Stomatologicznej
  • Pracownia Stomatologii Dziecięcej
  • Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
 • Instytut Kardiologii
  • Klinika Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
  • Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca
  • Klinika Chorób Serca i Naczyń
  • Klinika Elektrokardiologii
  • Klinika Kardiologii Interwencyjnej
  • Pracownia Kardiologii Społecznej
  • Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej
 
lic. Małgorzata Kołodziej
 tel.  12 43 32 740, 572 337 664
ul. Grzegórzecka 20, pokój nr 213

Wykaz jednostek:

 • Katedra Farmakologii
 • Katedra Fizjologii
 • Katedra Medycyny Sądowej
 • Katedra Patomorfologii
 • Katedra Anatomii
 • Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny
 • Zakład Dydaktyki Medycznej
 • Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON

 

 
mgr Magdalena Lisowska
 tel.  12 43 32 738, 572 337 663
ul. Grzegórzecka 20, pokój nr 214

Wykaz jednostek:

 • Katedra Biochemii Klinicznej
 • Katedra Nefrologii
 • Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Katedra Hematologii
 • Katedra Endokrynologii
 • I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego
 • II Klinika Kardiologii
 • Katedra Chorób Metabolicznych

 

 
mgr Joanna Machejek
 tel.  12 658 20 11 w.1319, 572 337 665
ul. Wielicka 265

Wykaz jednostek:

 • Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego
  • Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii
   • Zakład Immunologii Klinicznej
   • Zakład Transplantologii
    • Pracownia-Bank Tkanek i Komórek
   • Zwierzętarnia
 • Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
  • Pracownia Dietetyki Pediatrycznej
 • Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
 • Klinika Kardiologii Dziecięcej
 • Klinika Neurochirurgii Dziecięcej
 • Katedra Neurologii Dzieci i Młodzieży
  • Klinika Neurologii Dziecięcej
   • Pracownia Neurofizjologii Klinicznej
 • Klinika Chirurgii Dziecięcej
 • Klinika Urologii Dziecięcej
 • Klinika Kardiochirurgii Dziecięcej
 • Zakład Dziecięcej Medycyny Ratunkowej
 • Zakład Biochemii Klinicznej

 

 

mgr Urszula Syrek

tel.: 12 620 56 47, 572 337 667
ul. Medyczna 9, Bud. B, pokój nr 10

Wykaz jednostek:

 • Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego
  • Katedra Pediatrii
   • Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży
   • Klinika Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego
   • Klinika Chorób Dzieci
   • Zakład Genetyki Medycznej

 
mgr Katarzyna Friedlein-Wójtowicz
 tel.  12 433 27 38, 517 372 810
ul. Grzegórzecka 20, pokój nr 214

Wykaz jednostek:

 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii
 • Katedra Toksykologii i Chorób Środowiskowych
 • Katedra Onkologii
 • Katedra Otolaryngologii
 • Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych
 • Katedra Ginekologii i Położnictwa
 • Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej
 • Zakład Reumatologii i Balneologii

 


 
mgr inż. Joanna Filus
 tel.  12 633 08 77 w.218, 517 372 786
ul. Czysta 18

Wykaz jednostek:

 • Katedra Mikrobiologii
 • Katedra i Zakład Immunologii
 • Katedra i Zakład Patofizjologii
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Med. Wsi
 • Katedra Psychoterapii

 

 
mgr Agnieszka Klich
 tel.  12 433 27 71, 517 372 768
ul. Grzegórzecka 20, pokój nr 215

Wykaz jednostek:

 • II Katedra Chorób Wewnętrznych
 • Katedra Dermatologii
 • III Katedra Chirurgii Ogólnej