Kontakt

P.o. Kierownik działu

  mgr Ewelina Bętkowska
 e-mail: ewelina.betkowska@uj.edu.pl
 tel.: 12 37 04 373
Pokój nr 2
Koordynowanie pracy Działu:

 

  mgr Małgorzata Ząbczyńska
 e-mail: malgorzata.zabczynska@uj.edu.pl
 tel.: 12 37 04 373
Pokój nr 1
 Sekretarz Działu

 

Kierownicy Sekcji

Sekcja Programów Krajowych

  Kierownik Sekcji
mgr Jolanta Palowska
 e-mail: jolanta.palowska@uj.edu.pl
 tel.  12 37 04 347
Pokój nr 4
 

 

Sekcja Programów Międzynarodowych

  Kierownik Sekcji
mgr Konrad Kuliński
 e-mail: konrad.kulinski@uj.edu.pl
 tel. 12 37 04 385
Pokój nr 6
 

 

Sekcja Administracyjnego Wsparcia Projektów

 

Kierownik Sekcji
mgr Kinga Dąbrowa-Depta
 e-mail: kinga.dabrowa-depta@uj.edu.pl    sawp@uj.edu.pl
 tel.: 12 424 54 47, 517 372 827
 fax: 12 43 32 740
ul. Montelupich 4

 

 

Zespół ds. Administracyjnego Wsparcia Komisji Bioetycznej UJ

  Kierownik Zespołu
mgr Izabela Mączałowska
 e-mail: izabela.maczalowska@uj.edu.pl
 tel.: 12 37 04 386
Pokój nr 5
 

 

Obsługa prawna Działu:

mgr Aleksandra Jach-Balicka
ul. św. Anny 12, pok. nr 22
 tel. 12 421 10 41, 12 370 43 68
 e-mail: aleksandra.jach@cm-uj.krakow.pl

poniedziałek, środa, piątek:

godz:  9.40 – 15.00