Strona główna > Konkursy > Konkursy – Sekcja Programów Krajowych > Konkursy planowane – Sekcja Programów Krajowych

Konkursy planowane – Sekcja Programów Krajowych

Logo NCN

PRELUDIUM

projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

 OPUS

projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów​

 

 

 

 

 

 

 

Planowany termin ogłoszenia konkursów: 15 września 2017 r.
Zamknięcie naboru: 15 grudnia 2017

Harmonogram wszystkich konkursów NCN w roku 2017 

 

Diamentowy Grant - logo

 

 

DIAMENTOWY GRANT

Program dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe. Laureaci mogą skrócić ścieżkę kariery naukowej i ubiegać się o doktorat z pominięciem stopnia magistra.

Ogłoszenie VII edycji konkursu zaplanowane jest na ostatni kwartał roku (nie później niż do 30 listopada).