Strona główna > Konkursy > Konkursy Sekcja Programów Międzynarodowych > Konkursy planowane – Sekcja Programów Międzynarodowych > Projekty związane z edukacją

Projekty związane z edukacją

Finansowanie projektów rozwojowych uczelni, obejmujących między innymi uruchamianie nowych kierunków studiów, podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich poprzez umożliwienie im udziału w kursach, stażach. Realizowane mogą być również projektu służące wzmocnieniu współpracy pomiędzy „nauką” a „przemysłem”.