Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS

Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – Kraków

Nazwa stanowiska: doktorant stypendysta

Wymagania: –   uczestnik studiów doktoranckich

  • wiedza z zakresu syntezy związków chemicznych różnymi technikami
  • doświadczenie poparte publikacjami lub wystąpieniami na konferencjach z zakresu syntezy ligandów receptora H3 histaminowego
  • mgr farmacji

Opis zadań: – synteza kilkunastu nowych ligandów receptora H3 histaminowego oraz związku referencyjnego – Pitolisantu

  • resynteza pięciu wybranych związków (po 1000 mg)
  • opracowanie danych z syntezy do publikacji

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 29 września 2017, 11:00

Forma składania ofert: dowolnie

Warunki zatrudnienia: stypendium w wysokości 1000 PLN/miesiąc przez okres 12 miesięcy

Dodatkowe informacje:

Kandydat powinien dostarczyć dokumenty:

  1. Podanie zawierające oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do postępowania konkursowego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).”
  2. życiorys uwzględniający opis dorobku naukowego potwierdzający wymagane doświadczenie
  3. kopię dyplomu ukończenia studiów

 

Zgłoszenia proszę dostarczyć w formie papierowej na adres: Magdalena Kotańska, Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych, Katedra Farmakodynamiki UJCM, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków

Wybór kandydatów nastąpi na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2017 roku. Proponowany termin rozpoczęcia zatrudnienia – od października 2017.

Pytania proszę kierować na adres mailowy kierownika projektu: magda.dudek@uj.edu.pl

 

Wersja do druku Wersja do druku


Powrót