Strona główna > Formularze – Sekcja Programów Krajowych

Formularze – Sekcja Programów Krajowych

Formularz poszukiwania źródeł finansowania projektu

♦ Projekty badawcze NCN

♦ Realizacja prac zleconych

♦ Projekty NCBR – Program Badań Stosowanych

♦ Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego

Regulamin oraz Zasady wydatkowania środków znajdują się w Bibliotece Druków

♦ Dotacja celowa na działalność służącą rozwojowi młodych naukowców

Regulamin oraz Zasady wydatkowania środków znajdują się w Bibliotece Druków

♦ Doświadczenia prowadzone na zwierzętach