Strona główna > Cykl szkoleniowy HORYZONT 2020

Cykl szkoleniowy HORYZONT 2020

Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJ CM 
we współpracy z Regionalnym 
Punktem Kontaktowym Programów Ramowych Centrum
Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej od lutego 2017 r. zaprasza do wzięcia udziału
w szkoleniach

 

Szanowni Państwo,

Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej dążąc do podniesienia jakości prowadzonych działań organizuje cykl szkoleń, zmierzających do zwiększenia udziału i aktywizacji zespołów badawczych w pozyskiwaniu środków z europejskiego budżetu na rozwój nauki.

 
Najbliższe spotkania i szkolenia:

Termin: szczegóły wkrótce

Szkolenie: Zaplanuj swoją karierę naukową – granty ERC

  • zaproszenie
  • formularz zgłoszeniowy
 
Zrealizowane szkolenia i warsztaty:
 
30 maja 2017
Szkolenie: ABC przygotowania wniosku do Horyzontu 2020 – projekty badawcze
 
Spotkanie: Granty ERA-Chairs i Twinning – szansą na rozwój polskich jednostek badawczo-naukowych
 
 
28 luty 2017 r.

Szkolenie: Horyzont 2020 – możliwości udziału w programie ramowym KE

Szkolenie pn. Horyzont 2020 – możliwości udziału w programie ramowych KE przeprowadzone zostało przez Panią Annę Armułę, kierownika zespołu ds. Programów Ramowych, koordynatora Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (RPK PB UE Kraków).

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za czynny udział w szkoleniach i warsztatach.

W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości gorąco zachęcamy do kontaktu z pracownikami Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej. O terminach kolejnych szkoleń będziemy Państwa na bieżąco informować poprzez niniejszą stronę internetową oraz korespondencję e-mail.

 Materiały szkoleniowe:

 
3 i 27 kwietnia 2017 r.

Warsztaty: aspekty finansowo-administracyjne w Horyzoncie 2020 – co trzeba wiedzieć żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt

Spotkanie poświęcone było planowaniu i realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020. Ze względu na praktyczny aspekt i tematykę, spotkanie cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że zaplanowano je w formie jednodniowych warsztatów powtarzanych dwukrotnie. Prowadząca, Pani Anna Armuła, reprezentująca Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE podczas 5 godzin starała się wprowadzić uczestników w meandry przygotowania, a następnie realizacji oraz rozliczania projektu unijnego.

Podczas praktycznych ćwiczeń zainteresowani mieli okazję samodzielnie:

  • skalkulować stawki godzinowe,
  • obliczyć wynagrodzenie osób pracujących w projekcie,
  • wyliczyć wysokość limitu na wynagrodzenie dodatkowe,
  • zaplanować budżet dla jednostki z podziałem na poszczególne kategorie kosztów,
  • wyliczyć wysokość dofinansowania po uwzględnieniu wpływów do projektu,
  • sprawdzić i obliczyć wysokość płatności przysługujących jednostce w poszczególnych latach trwania projektu czy wreszcie.

Pani Anna Armuła omówiła także dokument, który ukazał się jako nowelizacja Annotated Model Grant Agreement wprowadzający zmiany dotyczące kalkulacji kosztów osobowych w projektach H2020.

Tłumaczenie wraz z interpretacją Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE z dnia 24 kwietnia br. dostępne jest pod linkiem ZMIANY DOT. KALKULACJI KOSZTÓW OSOBOWYCH W PROJEKTACH H2020.