Strona główna > Badania zakończone

Badania zakończone

AZCRO

Status: badanie kliniczne niekomercyjne
Numer EudraCT: 2012-005226-29
Tytuł: Azytromycyna w leczeniu indukującym remisję w aktywnej postaci choroby Leśniowskiego-Crohn’a u dzieci.
Akronim: AZCRO

Koordynator badania po stronie polskiej:

Dr hab. med. Małgorzata Sładek

Ośrodek koordynujący:
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

Ośrodki:

  1. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”

 

PEXIVAS

Status: badanie kliniczne niekomercyjne
Numer EudraCT: 2009-013220-24
Tytuł: Zabiegi wymiany osocza i dawkowanie glukokortykoidów w leczeniu układowych zapaleń naczyń związanych z obecnością przeciwciał przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA).
Akronim: PEXIVAS

Koordynator badania po stronie polskiej:

Dr hab. Wojciech Szczeklik

Ośrodek:
Klinika Alergii i Immunologii
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
31-066 Kraków, ul. Skawińska 8

 

GRAN-T-MTC

Status: badanie kliniczne niekomercyjne
Numer EudraCT: 2015-000805-38
Tytuł: Pierwsza faza badań klinicznych z zastosowaniem nowego analogu dla receptora białkowego CCK-2/gastryna dla zindywidualizowanej diagnostyki oraz terapii u pacjentów z wznową raka rdzeniastego tarczycy lub jego rozsiewem.
Akronim: GRAN-T-MTC

Koordynator badania po stronie polskiej:

Prof. dr. hab. Alicja Hubalewska-Dydejczyk

Ośrodek:
Klinika Endokrynologii
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
31-501 Kraków, ul. Kopernika 36