Strona główna > Badania zakończone

Badania zakończone

AZCRO

Status: badanie kliniczne niekomercyjne
Numer EudraCT: 2012-005226-29
Tytuł: Azytromycyna w leczeniu indukującym remisję w aktywnej postaci choroby Leśniowskiego-Crohn’a u dzieci.
Akronim: AZCRO

Koordynator badania po stronie polskiej:

Dr hab. med. Małgorzata Sładek

Ośrodek koordynujący:
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

Ośrodki:

  1. Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”